U bent hier

33 woonzorgzones

Woonzorgzones als geografische afbakening.

Het Masterplan Woonzorgzones Brussel uit 2008 deelde het Brussels gewest op in 33 woonzorgzones. Voor de  afbakening  werd  rekening  gehouden  met  de  grenzen van  de  gemeenten en  deelgemeenten, evenals fysieke  breuklijnen  (verkeersassen, groenzones, kanaal, ...).

De bewonerskenmerken  en  kansarmoede-indicatoren van de buurt werden vervolgens gebruikt om te komen tot woongebieden met een ruimtelijke en socio-demografische samenhang.

De  afbakening van 33  woonzorgzones   blijft   behouden  als  planningsinstrument   voor  de  uitbouw  en spreiding  van  woonzorgvoorzieningen  over  het  Brusselse  gewest  en  vormt  een  verfijning  op  de  Vlaamse regelgeving die de programmatie voor Brussel opdeelt in 8 zones.