U bent hier

Intersectoraal intervisie-traject voor coördinatoren in de welzijns-en zorgsector

Een boost en ondersteuning voor leidinggevenden

 

Een nieuwe start

De COVID-19-pandemie is nu al een tijdje bezig en het vraagt van ons allen energie in het omgaan met deze veranderingen. Zeker van coördinatoren vergt dit extra energie om de zaken en de onvoorspelbaarheden in de zorg en hulpverlening in goede banen te leiden.

Een nieuw jaar is begonnen en nu is het meer dan nodig dat de coördinatoren ook de tijd nemen voor zichzelf, want ook leidinggevenden hebben een boost en ondersteuning nodig.

Daarom reiken Kenniscentrum WWZ en het Huis voor Gezondheid een aanbod aan.

Aanpak

We organiseren een reeks van 4 bijeenkomsten voor een vaste groep van (team)coördinatoren. We opteren voor een gesloten groep omdat dit meer binding en veiligheid geeft. In de eerste sessie besteden we uitdrukkelijk aandacht aan wat mensen nodig hebben om veilig te kunnen delen en leren.

We willen inzetten op individuele groei (persoonlijk en professioneel) en gedeeld leren. Kleine vaste groepen bieden meer structuur en veiligheid waardoor het makkelijker is voor leidinggevenden om cases binnen te brengen en feedback te geven op elkaar. De thema’s liggen niet op voorhand vast. De groep kiest zelf het thema en de focus.

Thema’s die mogelijk aan bod komen zijn onder meer: coachen van teams in verandering, omgaan met diversiteit in een team, omgaan met personeelsverloop en niet-ingevulde plaatsen, inzetten op eigen en gedeeld leiderschap, …

De supervisor (Grieke Forceville) bewaakt de focus en de dynamiek tijdens de sessie. Tevens zal de supervisor zijn eigen ervaring, kennis en expertise inbrengen waar nodig.

We komen met de groep 4 keer per jaar samen, telkens een halve dag op een vrijdagnamiddag. We kiezen bewust voor een vrijdagnamiddag om makkelijker los te komen van het normale ritme van de werkweek en in de reflectie te kunnen gaan. We starten de sessie met een half uur ‘binnenkomen’ met een broodje …

Praktisch

Data en locatie

Bijeenkomst 1: Vrijdag 11 maart, van 12u30 tot 16u (met broodje)

Bijeenkomst 2: Vrijdag 10 juni, van 12u30 tot 16u (met broodje)

Bijeenkomst 3: Vrijdag 16 september, van 12u30 tot 16u (met broodje)

Bijeenkomst 4: Vrijdag 9 december, van 12u30 tot 16u (met broodje)

Locatie: Lakenhuis, Grote vergaderzaal

 

! Wij zullen ervoor zorgen dat de bijeenkomsten volledig coronaproof kunnen doorgaan. Indien COVID-19 het toch niet zou toelaten om fysiek samen te komen, dan kunnen we opteren om een bepaalde bijeenkomst online te laten doorgaan. Dit zullen we steeds in samenspraak met de groep beslissen.

Aantal deelnemers

We opteren voor een groepsgrootte van maximum 10 personen om maximale leerwinst met de groep te kunnen bereiken.

Inschrijven

De deelname is betalend: € 500 (heel het traject)

Inschrijven kan via deze link (factuur volgt na inschrijving) tot en met maandag 28 februari!

Werknemers uit de Vlaamse social profit kunnen mogelijk deze kosten terugbetaald krijgen via het Vormingsbudget van VIVO vzw. Meer info: https://www.vivosocialprofit.org/vormingsbudget

Coach/Supervisor

Grieke Forceville is zelfstandig coach en trainer in leiderschap. Grieke heeft ruime ervaring in het begeleiden van leidinggevenden, teams en organisaties in de social profit. Ze is onder meer aan het werk in de sectoren kinderopvang, jeugdhulp, welzijn, en (geestelijke) gezondheidszorg. Ze is nauw betrokken bij de hervorming in de eerste lijn als coach van eerstelijnszones (in het bijzonder van de Brusselse eerstelijnszone BruZEL) en de piloten regionale zorgzones. Grieke is opgeleid in Management in de Gezondheids- en Welzijnszorg, Procesgericht Leiderschap, Innovatieve Arbeidsorganisatie en volgt op dit moment de langdurige opleiding Themagecentreerde Interactie rond leiderschap. Tot oktober 2021 werkte zij als consultant en coach bij Hefboom vzw. Van 2014 tot 2016 werkte zij als raadgever Geestelijke Gezondheid op het kabinet van Vlaams minister Jo Vandeurzen. Daarvoor was zij werkzaam als leidinggevende en directie in organisaties in welzijn en gezondheid. Zij is gastdocent en supervisor in het postgraduaat Leiderschap van de Artevelde Hogeschool voor leidinggevenden uit zorg en welzijn.

In deze video legt Grieke jou zelf uit waarom je zou meedoen aan het intervisietraject

Vragen?

Kenniscentrum WWZ

Els Nolf – M: els.nolf@kenniscentrumwwz.be – T: 02 413 01 54

Huis Voor Gezondheid

Alev Akin – M: alev@huisvoorgezondheid.be – T: 02 412 31 61

Adres 

Lakenhuis, Lakensestraat 76, 1000 Brussel

Datum 
vrijdag, 11 maart, 2022 - 12:30 tot 16:00
vrijdag, 10 juni, 2022 - 12:30 tot 16:00
vrijdag, 16 september, 2022 - 12:30 tot 16:00
vrijdag, 9 december, 2022 - 12:30 tot 16:00
Prijs 
500 euro
Begeleider 
Grieke Forceville