U bent hier

Webinars Zorgzame buurten als burgerschapspraktijken

Tijdens een reeks van zes gratis webinars verkent UC Leuven Limburg Moving Minds verschillende kwesties en zoeken ze samen uit wat ze betekenen voor zorgzame buurten. Ze zorgen voor een theoretisch kadering van de kwestie, de verbinding met praktijkvoorbeelden en ruimte voor interactie en uitwisseling.

WEBINAR 1 - 23 februari 2021 van 10.00 tot 12.00 u. - "Complexe processen van burgerparticipatie"

Danny Wildemeersch neemt je mee naar een wijk in Lissabon, waar burgers en architecten samenwerkten aan een groene ontmoetingsruimte – dankzij, of ondanks de lokale overheid?

WEBINAR 2 - 4 maart 2021 van 10.00 tot 12.00 u. - "Zorg als commons"

Jef Peters vertelt hoe zorg idealiter niet privé of publiek, maar ‘common’ is: iets dat door een gemeenschap gedeeld wordt. Maar hoe verwezenlijk je ‘zorg als commons’?

WEBINAR 3 - 29 maart 2021 van 13.00 tot 15.00 u. - "Kwetsbaarheid publiek maken"

Peter Dierinck toont ons hoe het publiek delen van kwetsbaarheden niet alleen leidt tot meer begrip tussen mensen, maar ook tot effectieve doorbraken in de zorg voor mensen.

WEBINAR 4 - 29 april 2021 van 15.00 tot 17.00 u. - "Recht op menswaardig bestaan"

Koen Hermans (CeSO, LUCAS, KU Leuven) maakt duidelijk hoe zorg een middel is om menswaardig bestaan mogelijk te maken, door in te gaan op de verschillende evoluties van mensenrechten (van mensenrechtenverdrag naar kinderrechten naar VN-Verdrag voor personen met een handicap).

WEBINAR 5 - 18 mei 2021 van 10.00 tot 12.00 u. - "De rol van vrijwilligers in zorgzame buurten"

Joris Piot, Saskia De Bruyn en Jessica Schoffelen (UCLL) vertellen over de vele gezichten van vrijwilligers en vrijwillige inzet, en de instrumentele dan wel principiële logica die daarachter ligt.

WEBINAR 6 - datum volgt - "Samenwerking in de buurt vanuit een ecosysteemperspectief"

Ezra Dessers (HIVA, KU Leuven) legt uit wat een ‘ecosysteemperspectief’ net is, terwijl Frank Verschuur (VieR Organisatie Innovatie) vertelt over de reorganisatie van de samenwerking in ‘een ecosysteem’ in een buurt in Drachten.

Praktisch:

Gratis online sessies, maar wel inschrijven via https://www.ucll.be/zorgzamebuurten

Vragen of opmerkingen? Neem contact op met elke.plovie@ucll.be od sam@ucll.be

 
(Foto door Daniel Frank via Pexels)
Datum 
donderdag, 4 maart, 2021 - 10:00