U bent hier

Gratis verzekering voor vrijwilligers

1000 gratis vrijwilligersuren verzekeren

Bepaalde vrijwilligersorganisaties kunnen jaarlijks tot 1000 vrijwilligersuren gratis verzekeren. De vrijwilligersverzekering biedt waarborgen voor burgerrechtelijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen.

Voorwaarden

De volgende organisaties kunnen beroep doen op de gratis verzekering:

 • feitelijke verenigingen zonder winstoogmerk, door minstens 2 personen geleid, als
  • de vertegenwoordigers en verantwoordelijken in het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen
  • ze geen personeel tewerkstellen
  • de voertaal Nederlands is
 • vzw's of stichtingen zonder betaald personeel, als
  • ze een privaatrechtelijke rechtspersoon zijn
  • de maatschappelijke zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en de statuten in het Nederlands zijn opgesteld.
 • vzw's of stichtingen in oprichting (en tijdens het eerste jaar van de werking), als
  • er geen personeel wordt tewerkgesteld
  • de personen die verbintenissen aangaan in naam van de VZW of stichting in het Vlaams Gewest of Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen
  • de voertaal Nederlands is
 • lokale afdelingen van koepelorganisaties, als het gaat om extra activiteiten. Voor de vaste activiteiten heeft de koepel verzekeringsplicht

De verzekering geldt wereldwijd voor alle organisaties gevestigd in België, behalve voor activiteiten in de Verenigde Staten, en Canada.

Meer informatie over de voorwaarden lees je in het reglement.
Meer informatie over wat er onder de verzekering valt, lees je in de polis .

Procedure

 • Als je nog geen erkenningsnummer hebt, vraag dan eerst een erkenningsnummer aan bij het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. Erkenningsnummers afgeleverd voor 1 april 2019 zijn niet meer geldig.
 • Je moet minstens 48 uur op voorhand de activiteiten doorgeven aan de verzekering
 • Na een schadegeval doe je een schadeaangifte bij de verzekeraar. Klik daarvoor in het loket op de knop 'schade aangeven' naast de aangegeven activiteit.

Bedrag

De verzekering is gratis.

Lees ook 

Werk jij met vrijwilligers? Op zoek naar informatie over vrijwilligerswerk? Hier vind je info en tips

Vrijwilligers

Tijdens het vrijwilligerswerk kan er iets fout gaan. Zorg dat je vrijwilliger goed verzekerd is

Vrijwilligers

Wil jij ook een vrijwilliger in de kijker stellen? Wij komen langs voor een interview en foto’s

Vrijwilligers

Veel organisaties en projecten willen met de hulp van vrijwilligers hun doel verwezenlijken. Mag jouw organisatie met vrijwilligers werken?

Vrijwilligers