U bent hier

Hybridisering in welzijn en zorg: visienota

Hybridisering: hoe vatten we deze nieuwe realiteit in het sociaal werk?

De welzijnssector werkt steeds meer in een hybride context. Welzijns- en zorginitiatieven worden uitgewerkt door de social profit maar de laatste tijd evenzeer door profitpartners of burgerinitiatieven. Het werkveld is diverser geworden. 

Deze visienota werd geschreven om deze tendens in de sociale sector beter te contextualiseren en te beschrijven. We doen een eerste poging om de grenzen en het kader te bepalen waarin hybridisering het beste kan plaatsvinden. De visienota maakt deel uit van een leerproces: het tracht aan de ene kant een realiteit te beschrijven en aan de andere kant te onderzoeken hoe we daarmee moeten omgaan. Hiervoor gingen we in gesprek met experts en organisaties die ervaring hebben met hybride praktijken en raadpleegden diverse geschreven bronnen.

Lees de visienota.
 

Contact 
luc.lampaert@kenniscentrumwwz.be
+32 475 39 08 72

Luc is mede-initiator en begeleider van collectieve woonzorgprojecten in Brussel, o.a. het project Samenhuizen en het solidair woonproject Casa Viva. Hij houdt de vinger aan de pols in Brussel aangaande collectieve projecten en weet als geen ander waar de beperkingen en opportuniteiten liggen. Je kan bij hem terecht voor informatie en inspiratie, en op eenvoudige vraag komt hij het thema voor jouw organisatie of doelpubliek toelichten.