U bent hier

Digital Brussels

De gezondheidscrisis toont aan hoe dringend het is om de digitale kloof te bestrijden en de digitale steun voor de meest kwetsbaren in de samenleving op te voeren. 40% van de bevolking – dat zijn meer dan 300.000 Brusselaars (tussen 16 en 74 jaar) – is digitaal kwetsbaar.

Deze oproep heeft tot doel op het grondgebied van het Brussels Gewest activiteiten te ondersteunen die de toegang, de vaardigheden en het gebruik van digitale instrumenten bevorderen bij diegenen die daar het verst van af staan.

Deze activiteiten zijn gericht op mensen in een kwetsbare situatie, die het risico lopen hun situatie te zien verslechteren door een gebrek aan digitale vaardigheden. Er zal bijzondere aandacht worden besteed aan de volgende risicogroepen: werkzoekenden, jongeren, ouderen, personen met een handicap en vrouwen.

Het moet gaan om concrete, direct uitvoerbare projecten die gericht zijn op mensen die digitale moeilijkheden ervaren. De projecten zijn gebaseerd op de vraag en de concrete behoeften van de doelgroepen en hebben als doelstelling hun belangstelling voor IT-hulpmiddelen te stimuleren, hen toegang te geven tot digitale hulpmiddelen en hen vertrouwd te maken met digitale technologie om in hun dagelijkse behoeften te voorzien. Het gaat er dus niet zozeer om mensen op te leiden die opgeleid willen worden, maar ook om mensen te bereiken op basis van hun concrete behoeften.

Een kandidatuur kan worden ingediend door elke vzw, organisatie met sociaal oogmerk, coöperatieve vereniging of organisatie van de sociale economie die werkt met mensen in een situatie van digitale kwetsbaarheid, gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of voor projecten waarvan het doelpubliek in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont. Ook OCMWs en lokale besturen (gemeentelijke openbare computerruimten, bibliotheken, enz) kunnen zich ook kandidaat stellen voor deze oproep.

De geselecteerde organisaties zullen financiële steun ontvangen van 5.000 tot 15.000 euro. Het totale beschikbare budget voor deze oproep bedraagt 390.000 euro.

Deze oproep wordt gefinancierd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Coördinatie Digitale Inclusie binnen het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG).

Lees meer op de website van de Koning Boudewijnstichting: https://www.kbs-frb.be/nl/Activities/Calls/2021/02_02_20_CF.
 
 
(Foto door William Fortunato via Pexels)