U bent hier

Ondanks de stijgende digitalisering, loopt bijna één Belg op twee het risico van digitale uitsluiting

De COVID-19-crisis heeft de digitalisering van de samenleving versneld, waardoor we ondanks een lockdown en sanitaire maatregelen toch min of meer onze activiteiten konden verderzetten. Maar ondanks initiatieven om de digitale toegang en digitale vaardigheden te verbeteren, hebben we er als samenleving niet voor kunnen zorgen dat de meest kwetsbare personen ook aansluiting vonden op digitaal vlak.

Uit de nieuwe Barometer Digitale Inclusie, die in opdracht van de Koning Boudewijnstichting is uitgevoerd door onderzoeksteams van de UCLouvain en de VUB, blijkt dat de toegenomen digitalisering van onze samenleving de digitale ongelijkheden onder de bevolking niet heeft weggewerkt. Sociaal-economisch bevoorrechte personen hebben meer van de digitalisering kunnen profiteren dan mensen een lager inkomens- en opleidingsniveau.

  • In 2021 was bijna één op de twee Belgen, of 46% van de bevolking, digitaal kwetsbaar - een cijfer dat t.o.v. 2019 is gestegen. De reden voor deze toename is dat digitale vaardigheden van personen de neiging hebben langzaam te evolueren en er anderzijds, een noodzaak is om deze voortdurend bij te werken en nieuwe vaardigheden te verwerven.
  • Ondanks een toename van toegang tot internettools en -verbindingen onder de Belgen, heeft slechts 1 op 5 huishoudens met een laag inkomen thuis geen internetverbinding.
  • Het gebruik van essentiële digitale diensten (e-bankieren, e-administratie, e-handel, e-gezondheidszorg) blijft over de hele bevolking heen toenemen. Dit gebruik is echter niet gelijk verdeeld: een kloof van zo'n 30% bestaat tussen mensen met een hoog en een laag opleidingsniveau. Geen of beperkte toegang hebben tot digitale diensten is een belemmering, onder meer om sociale rechten te laten gelden.

De Barometer belicht ook andere risicogroepen die digitaal kwetsbaar zijn: 55-plussers, werkzoekenden, jongeren met weinig kwalificaties, enz. Ook zijn er verschillen merkbaar in de verschillende regio’s.

De KBS heeft aandacht voor de meest kwetsbare personen in de samenleving en hoopt dat de resultaten van deze nieuwe Barometer als referentie kunnen dienen voor de betrokken actoren, zodat ze blijven investeren in toegankelijke tools en diensten voor iedereen en in de ontwikkeling of verbetering van digitale vaardigheden van eenieder. De Barometer toont aan dat naast de verderzetting van de digitalisering, er tegelijkertijd alternatieve oplossingen (fysieke contacten, telefoon, enz.) nodig blijven voor de meest kwetsbare personen.

Lees meer op de website van de Koning Boudewijnstichting

(Foto door Pixabay)