U bent hier

Projectoproep Actiris 'Begeleiding van specifieke doelgroepen'

Actiris lanceert een nieuwe oproep voor 'Begeleiding van specifieke doelgroepen (2022-2025)'. De projectoproep beoogt de inschakeling op de arbeidsmarkt (regulier of aangepast circuit) van werkzoekenden die te maken krijgen met een specifiek probleem dat hun beroepsinschakeling in de weg staat of verhindert.

Deze projectoproep voorziet op termijn de integratie van de partners in de Oplossingsgarantie.

Het principe van deze Oplossingsgarantie is dat aan alle werkzoekenden binnen een bepaalde termijn na hun inschrijving een oplossing wordt geboden. Deze oplossing kan bestaan uit een job, een stage, een opleiding, de validering van competenties of een studiehervatting.

Doelgroepen:

De doelgroep wordt in vier subgroepen opgedeeld:

  1. Mentale en fysieke gezondheid / handicap
  2. Laaggeletterdheid
  3. (Ex-)gedetineerden en veroordeelden
  4. Grote armoede

De partner mag verschillende subgroepen begeleiden. In dat geval moet hij voor elke subgroep een apart kandidaatsdossier indienen.

Je vindt het lastenboek en de template van kandidaatsdossier op de website van Actiris. 

Infosessie:

Heb je interesse in de projectoproep? 

Op woensdag 22 september (van 9u30 tot 11u30 uur), woensdag 29 september (van 9u30 tot 11u30) en maandag 4 oktober 2021 (van 14 tot 16 uur) wordt er een informatiesessie gehouden in het Beroepenpunt in de Astrotoren, Sterrenkundelaan 14 te 1210 Brussel.

Indien je wenst deel te nemen aan een informatiesessie, moet je je ten laatste 2 dagen vóór de infosessie inschrijven bij Saïd Chtiouen (schtiouen@actiris.be) met vermelding van je naam, de naam van je organisatie en de datum van de infosessie waaraan je zal deelnemen. Er mogen max. 2 personen per organisatie deelnemen.

Als de gezondheidssituatie het vereist, zullen deze sessies virtueel georganiseerd worden en zal je een link ontvangen.

Praktische info: 

  • De kandidaturen voor deze projectoproep moeten worden ingediend via het platform "Mijn Actiris Partners" (MAP) en dit ten laatste op 18 oktober 2021.
  • Alle details van de projectoproep, vind je op de website van Actiris.
  • Voor bijkomende informatie en specifieke vragen kan je via e-mail terecht bij de contactpersonen: