U bent hier

Al het nieuws

Primaire tabs

Oproep: Wees Brusselaar, word buddy!

maandag, 5 juni, 2023 - 11:27

Brussel is een grootstad met een open kijk op de wereld, waar elke dag mensen aankomen om een nieuw leven op te bouwen. Het CoNnect Brussel buddyproject bouwt bruggen tussen nieuwe en minder nieuwe Brusselaars. De buddy’s zien elkaar een half jaar minstens 2 keer per maand. Ze kiezen zelf wat ze samen doen: nieuwe mensen leren kennen, Nederlands oefenen, het vrijetijdsaanbod in de buurt leren kennen… Het is allemaal mogelijk! De deelnemers leren zo elkaars perspectief en leven in Brussel beter kennen.

Wil jij buddy worden en meebouwen aan een warm welkom voor nieuwkomers? Schrijf je in via...Lees meer

Brusselbad: een Wegwijs in Brussel voor nieuwe medewerkers

dinsdag, 30 mei, 2023 - 12:44De cursus 'Brusselbad' maakt startende werknemers wegwijs in Brussel!

Inschrijven voor Brusselbad

Wat is het?

Een cursus van 3 voormiddagen voor hulpverleners en begeleiders waarbij je ondergedompeld wordt in een “Brusselbad”. De cursus wordt gegeven in het Nederlands.

Je krijgt inzicht in de Brusselse beleidsstructuren van Welzijn en Zorg, toegepast op de praktijk. Je maakt kennis met de Brusselse sociale kaart met een blik op de Vlaamse, Franstalige en tweetalige hulpverlening, om daarna zelf aan de slag te gaan. Via cijfers en casussen...Lees meer

Save the date: Open Bruggenbouwer

dinsdag, 30 mei, 2023 - 09:10

Save the date!

Ben je hulpverlener en werk je ook vaak samen met de Brusselse OCMW's? Noteer dan 19 september van 13u30 tot 16u in je agenda.

Met het project STEK Baskuul verdiepten de medewerkers van Saamo Brussel zich gedurende vijf jaar in de materie van het OCMW. Welke drempels ervaren leefloongerechtigden als ze hulp vragen aan het OCMW? Wat zorgt ervoor dat mensen hun rechten niet kunnen realiseren? Deze schat aan opgedane ervaring delen ze graag met hulpverleners en begeleiders van cliënten die ook met de ocmw's in contact komen. Er is ruimte voor uitwisseling van ervaringen...Lees meer

Belastingvrije vrijwilligersvergoedingen, ook voor de VZW onderworpen aan de vennootschapsbelasting?

vrijdag, 26 mei, 2023 - 09:23

Belastingvrije vrijwilligersvergoedingen, ook voor de VZW onderworpen aan de vennootschapsbelasting?

Sinds het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen (het “WVV”) mogen VZW's onbeperkt commerciële activiteiten ontplooien ter verwezenlijking van hun belangeloos doel, en dus niet langer enkel ten bijkomstige titel. Een VZW kan m.a.w. handelen met een “ winst-oogmerk ”, maar mag deze winst in geen geval uitkeren, rechtstreeks noch onrechtstreeks (= het “ winstuikteringsverbod ”). Op vlak van de fiscaliteit is met de komst van het WVV op dit punt evenwel niets gewijzigd. De fiscus hanteert dus wel nog het criterium van “bijkomstigheid” om te...Lees meer

Toolkit helpt zorgverleners bouwen aan verbinding met ouderen

dinsdag, 23 mei, 2023 - 20:34

Het internationale Erasmus + -project SEE ME , gecoördineerd door de Vrije Universiteit Brussel (VUB), ontwikkelde een praktijkgerichte toolkit die professionals, zorgverleners en vrijwilligers leert om de mens achter de zorgbehoevende oudere te zien. Ouderen hebben dromen, talenten en persoonlijke wensen ondanks hun zorgnoden. Door ouderen actief te betrekken, wil SEE ME de kwaliteit van de zorg en dienstverlening voor ouderen verbeteren.

Als jij aan ouderen denkt, hoe zie je hen dan voor je? Zie je hen als mensen met talenten, dromen en persoonlijke verhalen? Of zie je hen als mensen die zorg...Lees meer

Leertraject inclusieve zorg en welzijn in Brussel: op naar een duurzame aanpak voor je organisatie

dinsdag, 23 mei, 2023 - 18:12Hecht jouw zorgorganisatie ook belang aan zorg en ondersteuning die rekening houdt met de culturele diversiteit van Brusselaars? Wil je werken aan een betere toegankelijkheid ? Wil je weten hoe hoe om te gaan met...Lees meer

Bruss-it editie 2023 is er!

woensdag, 17 mei, 2023 - 15:42

Bruss-it is een projectoproep van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) met als thema Samenwerken aan een duurzame en leefbare stad . Werk een project uit op basis van ideeën uit Stadspiratie of dien je eigen project in.

De projectoproep verloopt in 2 fases:

Heb je een leuk idee maar moet dit nog groeien? Zoek je nog partners om je project verder uit te werken? Dien dan voor 1 juni 2023 een korte omschrijving van je project in tijdens de eerste fase .

Tijdens de Bruss-it projectendag op 15 juni 2023 ontdek je alle ingediende...Lees meer

Schrijf jouw organisatie in voor de vrijwilligersmarkt op 23 november 2023

vrijdag, 12 mei, 2023 - 12:25Zoek jij vrijwilligers?

Staat jouw organisatie open voor vrijwilligers die geen of beperkt Nederlands spreken of het Nederlands willen oefenen? Op onze gezellige markt brengen we kandidaat-vrijwilligers (nieuwkomers en anderstaligen) en organisaties samen voor een eerste kennismaking bij het zoeken naar passend vrijwilligerswerk.

Voor wie:

Organisaties die nieuwe vrijwilligers zoeken en tijd en moeite willen steken in versterking van hun vrijwilligers. Deelname is gratis maar let op, de plaatsen zijn beperkt.

Praktisch:

Donderdag 9 november 2023: 10u tot 12u | online voorbereidende vorming | ZOOM Vormingsmoment voor de...Lees meer

Vul jij onze enquête voor starters in?

donderdag, 4 mei, 2023 - 12:48

Werk jij minder dan 1,5 jaar in de welzijns- of zorgsector?

Ben je leefgroepbegeleider, zorgkundige, begeleider, sociaal-cultureel werker of nog wat anders?

Vul onze enquête in en maak kans op 2 filmtickets (Kinepolis) of een bon van Standaard Boekhandel (twv 25 euro).

De enquête is ook in het Frans opgesteld, stuur ze dus zeker ook door naar je Franstalige collega's!

Ja, ik vul de enquête in

Vandaag blijkt dat jonge startende medewerkers niet altijd lang werken in de...Lees meer

Het is druk op de eerste lijn. Zie jij het bos nog door de bomen?

donderdag, 4 mei, 2023 - 12:08

De 'eerste lijn' is volop in beweging. En dat heeft gevolgen voor de dagelijkse praktijk.

Met ‘eerste lijn’ bedoelen we: de hulp- en dienstverlening waar de burger zelf en zonder verwijzing terechtkan. Eerstelijnshulp is dus rechtstreeks toegankelijk.

De voorbije jaren vertaalde de Vlaamse overheid de visie van vermaatschappelijking van de zorg in tal van 'geïntegreerde concepten' . In die mate dat professionals vaak het bos niet meer door de bomen zien . 1Gezin 1Plan, Geïntegreerd Breed Onthaal, Sociaal Huis, Huis van het Kind, Netwerken Geestelijke Gezondheidszorg, Vroeg en Nabij… Wat is de doelstelling van elk...Lees meer