U bent hier

Studenten Maatschappelijk Werk en Sociaal Cultureel Werk van de Odisee Hogeschool zoeken een stageplaats

Studenten Maatschappelijk Werk en Sociaal Cultureel Werk van de Odisee Hogeschool zoeken een stageplaats.

Wie?

o   Studenten tweede jaar

o   Studenten eerste jaar zijn ook op zoek naar vrijwilligerswerk

Wat?

Stage van 9 weken (idealiter nov ‘20-feb ‘21) in contact met doelgroep(en) waarbij ze competenties kunnen versterken.

o   Deels thuiswerk is mogelijk

o   In principe voltijds, maar flexibel

Hoe?

Stageovereenkomst wordt opgesteld door Odisee. Daarmee zijn studenten ook verzekerd.

o   Voor eventueel vrijwilligerswerk, dient te worden gewerkt met vrijwilligersovereenkomst opgesteld door organisatie zelf.

Doelpubliek

De organisaties kunnen zich zowel situeren op een sociale dienst van een ziekenhuis, in een OCMW, een woonzorgcentrum, een LDC of gemeenschapscentrum, een school of CLB, een jeugdwerking, een opvanghuis, een dagcentrum, een project van Samenlevingsopbouw, een wijkgezondheidscentrum, een educatieve dienst, een integratie-initiatief enz. Gelet op de huidige context is dit niet strikt afgelijnd en geldt als belangrijkste criterium, een zinvolle bijdrage leveren.

Als een opvolging vanuit de organisaties moeilijk tot onmogelijk lijkt, maar er wel grote nood is, is Odisee bereid extra tijd vanuit het docententeam te investeren om toch een goede opvolging van de stage mogelijk te maken.

Contact

Maatschappelijk werk: Goedele Slots (goedele.slots@odisee.be) en Kathleen Daenens (kathleen.daenens@odisee.be)

Sociaal Cultureel werk: Frank Meys (frank.meys@odisee.be) en Karen De Cooman (karen.decooman@odisee.be)

Foto door nappy via Pexels