U bent hier

Subsidie-aanvraag voor projecten rond innovatieve arbeidsorganisatie

Welzijn op het werk is een hot thema, zeker ook in welzijn en zorg. 

De nationale arbeidsraad is op zoek naar innovatieve projecten die rechtstreeks tot doel hebben om in ondernemingen en organisaties een soepelere organisatie van de arbeid voor de werkgever mogelijk te maken en de balans werk-privéleven en de werkbaarheid van de loopbaan voor de werknemer te verbeteren. Bezoek de website van de NAR voor het aanvraagformulier en de voorwaarden waaraan projecten moeten voldoen om in aanmerking te komen voor deze subsidie.