U bent hier

Samenwerken in tijden van persoonsvolgende financiering werkt

Het Brussels Regionaal Overleg Gehandicaptenzorg (BROG) is het overlegplatform van de Vlaams erkende sector voor personen met een handicap en hun samenwerkingspartners. Het overleg zet zich in om de situatie voor personen met een beperking in Brussel op te volgen, te analyseren en te verbeteren.

Het BROG tracht de ambities van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap waar te maken in de Brusselse grootstedelijke context. Personen met een handicap hebben het recht op toegang en participatie op alle aspecten van het maatschappelijk leven. Waar mogelijk werken de leden intersectoraal en leggen ze actief verbinding met andere partners binnen welzijn, wonen, zorg en andere beleidsdomeinen (zoals tewerkstelling, vrijwilligerswerk …). Inclusie bereik je immers niet alleen.

De implementatie van de persoonsvolgende financiering in Brussel is daarbij de laatste jaren een belangrijk aandachtspunt van het overleg. Door de persoonsvolgende financiering zijn er enkele zaken veranderd aangaande de organisatie van de zorg voor personen met een handicap. De budgetten gaan niet meer rechtstreeks naar de voorzieningen maar naar de persoon met een beperking zelf. Daarnaast zijn VAPH-erkende organisaties niet meer beperkt om hun aanbod te focussen op een bepaalde zorgvorm voor een bepaalde doelgroep. Hun aanbod en capaciteit kunnen veranderen naargelang de wijzigingen in de populatie van zorgvragers. De flow van de persoonsvolgende budgetten in hun organisatie bepaalt de richting (en grootte) van het aanbod.

Deze veranderingen bieden kansen tot nauwere samenwerkingen en flexibelere afstemming tussen zorgaanbieders en meer keuzevrijheid voor de persoon met een handicap. Om deze kansen aan te grijpen heeft het Kenniscentrum WWZ op vraag en input van het BROG een samenwerkingsakkoord geschreven. Het gaat over wederzijdse engagementen en verwachtingen tussen diverse zorgaanbieders en ondersteuningsorganisaties die in Brussel werken met en voor personen met een handicap (zowel VAPH-erkend als daarbuiten).

Om direct de daad bij het woord te voegen heeft het Kenniscentrum WWZ samen met geïnteresseerde VAPH-partners een brainstormsessie georganiseerd. Het doel van deze sessie was om met de groep samenwerkingsprojecten te bedenken, uit te werken. Er werd een 4-tal projecten weerhouden en ingediend bij de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). Wordt dus zeker vervolgd! Daarnaast zal het Kenniscentrum WWZ samen met de VUB (dankzij subsidies van de VGC) in 2020 een nieuwe situatieanalyse voor personen met een handicap in Brussel uitvoeren. De vorige situatieanalyse dateert van 2008. De resultaten van de vorige situatieanalyse leidde tot zeer boeiende intersectorale samenwerkingen en vernieuwende projecten. Hopelijk kan deze nieuwe studie dat ook waarmaken.

(Photo by ELEVATE from Pexels)
Lees ook 
Wonen in Brussel

Het overlegplatform van de Nederlandstalige gehandicaptenzorg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Welzijn
Zorg