U bent hier

Cahier De verborgen spelers in een zorgzame buurt

Buurtgebruikers spelen een belangrijke rol in zorgzame buurten

Lees het cahier (Nederlands)

Zorg dragen voor elkaar en verbinding zijn de basis voor een buurt waar jong en oud goed kan leven, wonen en werken. Niet alleen bewoners en (zorg)professionals spelen daarbij een rol, maar ook buurtgebruikers, zoals bedrijven, scholen, publieke en culturele instellingen, winkeliers en horeca, mensen die er werken, enzovoort. Hoewel ze niet in de buurt wonen, maken ze dagelijks gebruik van de buurt. Ze zijn een onmisbare kracht die kan bijdragen aan de zorgzaamheid in een buurt. In twee Brusselse wijken zijn er uitzonderlijk veel buurtgebruikers aanwezig: Martelaars en Onze- Lieve-Vrouw-ter-Sneeuw, in het centrum van de stad.

Het onderzoeksproject MaN’Aige onderzocht hoe we kunnen bouwen aan een zorgzame buurt door buurtgebruikers te betrekken. Hoe participeren buurtgebruikers in een zorgnetwerk in de wijk, welke rollen spelen ze, welke verbindingen ontstaan er met bewoners en hoe dragen die bij aan de zorgzaamheid in de wijk? MaN’Aige liep van oktober 2019 tot oktober 2022 en werd gefinancierd door Innoviris, dat wetenschappelijk onderzoek en innovatie ondersteunt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

In het eerste deel van dit cahier lichten we de context van MaN’Aige toe. Het tweede deel zoomt in op enkele experimenten die als deel van MaN’Aige werkten aan concrete oplossingen voor noden in beide wijken. In het derde deel geven we onze belangrijkste lessen mee als kader voor wie in een andere buurt wil werken aan de zorgzaamheid, samen met buurtgebruikers. We hopen je met dit cahier te inspireren om aan de slag te gaan met buurtgebruikers en hun krachten optimaal in te zetten voor een zorgzame buurt.

Klik hier om het cahier te bestellen. Je kan ook het cahier hieronder lezen.

Driemaal per jaar brengen wij een concreet verhaal over Welzijn, Wonen en Zorg in Brussel.

Het zorg- en welzijnslandschap in Vlaanderen en in Brussel is ingrijpend aan het veranderen. Demografische en organisatorische evoluties plaatsen overheden en dienstverleners voor grote uitdagingen. In Brussel beweegt er veel. Onze superdiverse stad is een labo voor nieuwe inzichten en projecten. Deze reeks cahiers wil die vernieuwing-op-het-terrein mee zichtbaar maken. Dit cahier is ondertussen het 19e in de reeks. 

Naar de cahiers

Contact 
olivia.vanmechelen@kenniscentrumwwz.be
02 211 02 42

Voor thema’s als woonzorg, zorgzame buurt of buurtgerichte zorg moet je bij Olivia zijn; ze volgt en ondersteunt Brusselse projecten en maakt verbindingen tussen diverse praktijken en beleid. Olivia heeft een brede kennis van en expertise in de (Brussels) welzijns- en zorgsector, over de taalgrenzen heen. Deze wendt ze aan om bij te dragen aan nieuw beleid, zowel in organisaties als bij de overheid.

lieselot.degraeve@kenniscentrumwwz.be
02 413 01 53

Met een vlotte pen en een oog voor klare taal verzorgt Lieselot de redactie van de cahiers. Samen met collega’s en partners verzamelt ze verhalen en getuigenissen uit Brusselse welzijns- en zorgthema’s. Daarmee boetseert ze toegankelijke teksten die ze bundelt in inspirerende cahiers. Verder helpt ze collega’s op weg naar heldere, doelgerichte communicatie over projecten, evenementen en meer.

Lees ook 
het sombreromodel

Een buurt met extra aandacht voor kwetsbare groepen met ondersteunings- of zorgbehoeften. Buurtgerichte Zorg ondersteunt de kwaliteit van leven

Wonen
Zorg
foto cahiers

Onze reeks cahiers maakt de vernieuwing-op-het-terrein mee zichtbaar.

Welzijn
Wonen
Zorg