U bent hier

Cahier Brusselse wegwijzer in welzijn en zorg

Een wegwijzer om het Brusselse institutionele kluwen voor zorg en welzijn te ontwarren

Dat België een ingewikkelde staatsstructuur heeft, weet iedereen. In Brussel liggen er zeven beleidsniveaus als een ‘institutionele lasagne’ boven op elkaar: de federale overheid, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG), de Vlaamse (VG) en de Franse Gemeenschap (FWB), de Vlaamse (VGC), de Franse (COCOF) en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC/COCOM), en de lokale besturen. Wie in de Brusselse gezondheids- en welzijnssector werkt, ziet al langer door de bomen het bos niet meer.

Dit cahier wil een wegwijzer zijn om het Brusselse institutionele kluwen voor de sectoren zorg en welzijn te ontwarren. Meer dan een wegwijzer is het niet. Wie op het terrein een concrete vraag heeft zal in dit cahier niet het volledige antwoord vinden. Het is wel een hulpmiddel om die zoektocht doelgericht aan te vatten en het welzijns- en zorglandschap beter te begrijpen. Enkele inspirerende voorbeelden zijn een illustratie van samenwerkingsfederalisme op het terrein.

Voor de samenstelling van dit cahier deed het Kenniscentrum WWZ een beroep op de partners van Ars Collaborandi, met redactieleden uit de drie Brusselse gemeenschappen. Het is meteen een uitnodiging om met z’n allen, over de institutionele grenzen heen, constructief samen te werken voor een betere zorg en welzijn in Brussel. Naast Kenniscentrum WWZ bestaat Ars Collaborandi uit: 

Bij het cahier zit een handige poster met een overzicht van alle diensten in welzijn en zorg, geordend per overheid. 

Lees het cahier hier online of bestel jouw exemplaar, inclusief poster! Je kan de poster ook apart bestellen.

Download het cahier 

Bestel het cahier of de poster 

 

Contact 
herwig.teugels@kenniscentrumwwz.be
02 211 02 41

Herwig is de man met het helikopterzicht, of beter: het girafperspectief: wijds kijken maar met de voeten op de grond. Het helpt hem bij het maken van de strategische keuzes. Hij wordt door partners vaak gevraagd om advies. Zijn jarenlange ervaring in het Brussels werkveld boezemt vertrouwen in. Als spelverdeler van het team haalt hij de potentie bij medewerkers naar boven, met oog voor voldoende uitdaging en ambitie.

olivia.vanmechelen@kenniscentrumwwz.be
02 211 02 42

Voor thema’s als woonzorg, zorgzame buurt of buurtgerichte zorg moet je bij Olivia zijn; ze volgt en ondersteunt Brusselse projecten en maakt verbindingen tussen diverse praktijken en beleid. Olivia heeft een brede kennis van en expertise in de (Brussels) welzijns- en zorgsector, over de taalgrenzen heen. Deze wendt ze aan om bij te dragen aan nieuw beleid, zowel in organisaties als bij de overheid.

Lees ook 
Cover brochure Panorama du social et de la santé à Bruxelles

Dans le labyrinthe institutionnel des secteurs social et santé à Bruxelles, ce cahier se veut être une boussole.

Kennis
Welzijn
Wonen
Zorg
foto cahiers

Onze reeks cahiers maakt de vernieuwing-op-het-terrein mee zichtbaar.

Welzijn
Wonen
Zorg

Derde partijen

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad

Het Observatorium ...

 • is de erkende studiedienst van de diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC).
 • bevordert de coördinatie van het beleidsdomein Gezondheid en Welzijn in het Brussels Gewest, staat er in voor de opvolging van de armoede en van de gezondheid van de Brusselse bevolking,
 • heeft steeds aandacht voor de verwevenheid van armoede en gezondheid en voor de Brusselse socio-economische en culturele diversiteit.
 • doet kwantitatief, kwalitatief en cartografisch onderzoek, en onder - steunt onderzoek van academici en partners op het terrein.
 • biedt nuttige beleidsinformatie aan zoals een sociale barometer over armoede en uitsluiting, gezondheidsindicatoren, de sociaaleconomische toestand van de 19 gemeenten, de spreiding van Brusselse huisartsen, het gebruik van spoeddiensten, enzovoort.
 • voert een armoedetoets en een gezondheids-assessment uit op beleidsmaatregelen die overwogen worden.
  www.ccc -ggc.brussels

Brusano

Brusano ...

 • is een door de GGC erkende bicommunautaire vzw die de hulpverlening op de eerste lijn coördineert en ondersteunt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • bevordert de ontwikkeling van een geïntegreerde zorg die kwalitatief is, toegankelijk en betaalbaar voor alle zorgbehoevende Brusselaars en ingebed in hun dagelijks leven.
 • zet in op ontmoeting en multi - disciplinair overleg, informatie voor en ondersteuning van zorgverleners, afstemming tussen de eerste lijn en de ziekenhuizen en ondersteuning van het netwerk van patiënten.
 • biedt ondersteunende diensten voor eerstelijns-gezondheids - werkers, met extra aandacht voor de continuïteit van zorg en voor complexe situaties zoals chronische ziekten, verlies van autonomie, ziekte in combinatie met sociale of geestelijke gezondheidsproblemen, palliatieve zorg, enzovoort.
 • overlegt met ziekenhuizen en met hulpverleners uit de belendende medische, sociale en welzijnssectoren, over de taalgrenzen heen.
  www.brusano.brussels

CMDC

Vereniging

CMDC - Centrum voor Maatschappelijke Documentatie en Coördinatie:

 • is een tweetalige, bicommunautaire dienst voor transversale en intersectorale informatie over het welzijns- en gezondheidsaanbod in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
 • werkt in opdracht van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
 • ontwikkelt en updatet http://sociaal.brussels, de tweetalige thematische sociale kaart met gestandaardiseerde informatie over de Nederlandstalige, Franstalige en tweetalige organisaties in de Brusselse welzijns- en gezondheidssector
 • heeft telefonisch of per e-mail informatie- en dienstverlening bij specifieke vragen of meer complexe zoekopdrachten met betrekking tot de inhoud van de online databank of van de meer omvangrijke interne databank
 • is tevens een documentatiecentrum rond het aanbod in de Brusselse welzijns- en gezondheidssector (onlinecatalogus op www.brudoc.be)
 • heeft met www.hospichild.be een tweetalige site met informatie over alle administratieve, juridische, economische en sociale aspecten van de ziekenhuisopname van ernstig zieke kinderen, interdisciplinair netwerk van actoren in de pediatrie, nieuwsbrief (hospinews), organiseren van studiedagen, enz.
 • realiseert beleidsondersteunende studies en publicaties zoals websites of brochures met betrekking tot het Brusselse welzijns- en gezondheidsaanbod op aanvraag

Conseil Bruxellois de Coordination Sociopolitique (CBCS)

CBCS ...

 • is een Franstalige Brusselse vzw voor welzijns- en gezondheids - werkers, erkend door de Franse Gemeenschapscommissie.
 • verenigt meer dan 160 verenigingen en federaties uit de ambulante welzijns–en gezondheidssector, zoals de sectoren gezinsplanning, geestelijke gezondheid, medische centra, sociale diensten, thuis - zorg, enzovoort.
 • ontwikkelt samen met zijn leden een gemeenschappelijke visie op wat sociale gezondheid in Brussel inhoudt, maakt die visie bekend bij het brede publiek, en bevordert nieuwe sociale praktijken en innovatieve oplossingen.
 • creëert ruimte voor dialoog, ontmoeting en uitwisseling, en bevordert de dialoog tussen het werkveld en het beleid door informatieverspreiding, thematische dossiers en onderzoeksprojecten.
 • Publiceerde de visienota ‘Organisatie van de eerstelijnszorg en -hulp in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest’ (2020)
  www.cbcs.be

Huis voor Gezondheid

Het Huis voor Gezondheid…

 • brengt zorgverleners en organisaties samen met het oog op meer coördinatie en samenwerking in de Brusselse zorg,
 • zoekt een oplossing voor een aantal uitdagingen in de Brusselse gezondheidszorg,
 • weerspiegelt het engagement van de beleidsmakers om te investeren in de Nederlandskundige gezondheidszorg in de hoofdstad,
 • streeft naar een efficiënte zorgorganisatie met het oog op een kwaliteitsvol zorgaanbod in Brussel,
 • ondersteunt zorgverleners en organisaties van zorgverleners die in de context van een superdiverse hoofdstad toegankelijke en kwaliteitsvolle zorg willen bieden,
 • faciliteert / initieert dankzij het delen van zijn kennis van het Brusselse zorglandschap, samenwerking en netwerking tussen organisaties en zorgverleners met als doel het verbeteren van de toegang en de kwaliteit van de gezondheidzorg voor personen die beroep willen doen op de Nederlandstalige zorg in Brussel.