U bent hier

Feedback van de COVID-19-crisis in Brussel: een transversale en geïntegreerde evaluatie van Brusano

Tijdens de afgelopen zomermaanden maakte Brusano, de pluralistische en bicommunautaire dienst voor coördinatie en ondersteuning van professionelen in de Brusselse eerstelijnszorg, een transversale analyse van de bijzondere situatie die we meemaken.

"De pandemie en de manier waarop ze op verschillende niveaus is aangepakt (...) werpt de vraag op naar een definiëring van de gezondheidszorg en de eruit voorvloeiende constructie van legitimiteiten", stelt het rapport. "Vooral de actoren die niet beantwoorden aan het biomedisch paradigma hebben de nood gevoeld om hun maatschappelijk nut te laten erkennen. Getuige hiervan de talloze artikels die het hebben over de perceptie tot een sector te behoren die het zwakke broertje is of die vergeten is door het sociaal-gezondheidskundig systeem, met de demonstratie van een bewezen nut dat in de crisis duidelijk is geworden."

Deze feedback bracht Brusano ertoe concrete voorstellen te doen die u hier kunt ontdekken.

Ook het Cahier 'Veerkracht in Coronatijden' van het Kenniscentrum WWZ is een tijdsdocument, een getuigenis uit een uitzonderlijke periode in het voorjaar van 2020. Elk verhaal getuigt van grote veerkracht, maar ook van dieperliggende maatschappelijke problemen die een structurele aanpak vergen.  

 

 

Lees ook 
cover cahier 14

Dit cahier is een tijdsdocument, een getuigenis uit het voorjaar van 2020. Elk verhaal getuigt van grote veerkracht, maar ook van dieperliggende...

Kennis
Welzijn
Zorg
Vrijwilligers
afstand maakt ons sterker

Lees hier hoe de Coronacrisis het werk van de hulpverleners beïnvloedt.

Welzijn