U bent hier

Missie, visie en waarden

Missie

 • Vzw Kenniscentrum WWZ biedt ondersteuning, expertise, kennis en inspiratie aan organisaties en partners in welzijn en zorg opdat deze op een proactieve, effectieve en zichtbare manier het welzijn en de levenskwaliteit van burgers waarborgen en bevorderen, met specifieke aandacht voor de kwetsbare Brusselaar.
 • De organisatie staat in een permanente verbinding met het werkveld en bevordert de onderlinge samenwerking over de doelgroepen, sectoren, taal en gemeenschappen heen.
 • De organisatie gaat op zoek naar antwoorden of ontwikkelt ze. Ze houdt de vinger aan de pols van de maatschappelijke- en beleidsontwikkelingen. De uitdagende grootstedelijke en institutionele context van Brussel maakt dat de organisatie continu vooruitkijkt.

Visie

 • Kenniscentrum WWZ is een onafhankelijke en pluralistische organisatie.
 • Kenniscentrum WWZ is toegankelijk en aanspreekbaar voor organisaties en burgers die werken aan zorg en welzijn. Het benadert hen als gelijkwaardige partners die hieraan een eigen bijdrage leveren.
 • Kenniscentrum WWZ brengt organisaties samen zodat ze met een resultaatsgerichte aanpak van elkaar leren en samenwerken aan maatschappelijke uitdagingen. Het zoekt daarbij naar synergie en maakt actief verbinding met andere sectoren, in het bijzonder met de sector gezondheid. Kenniscentrum WWZ vormt een schakel tussen werkveld en overheid.
 • In dialoog met het werkveld, de academische wereld en het beleid bouwt Kenniscentrum WWZ relevante kennis en expertise op. Het maakt deze bruikbaar en stelt ze ter beschikking aan het werkveld en aan alle partners die erom vragen, zowel in Brussel als in Vlaanderen.

Waarden

Kenniscentrum WWZ is…

 • constructief-kritisch: met een open, reflectieve geest en een onderzoekende houding kijken we voorbij de evidenties.
 • verbindend: met respect voor diversiteit aan culturen, standpunten en invalshoeken streven we naar betrokkenheid en medezeggenschap om gedragenheid te bekomen.
 • inspirerend: door onze gedeelde gedrevenheid zetten we aan tot reflecteren, experimenteren, handelen en creëren.
 • daadkrachtig: we zoeken doelgericht naar oplossingen en hebben de overtuigingskracht en de durf om veranderingen teweeg te brengen; we staan er!
 • betrouwbaar: we zijn bekwaam en geloofwaardig door te zeggen wat we doen en te doen wat we zeggen.

Doelgroep

 • Kenniscentrum WWZ ondersteunt in eerste instantie het Nederlandstalige werkveld in zorg en welzijn in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad: organisaties en hun vrijwilligers, medewerkers, directies en bestuursleden.
 • Kenniscentrum WWZ richt zich eveneens tot de overheid, de burger - die het zowel onrechtstreeks als rechtstreeks benadert - en de partners uit de andere Gemeenschappen.
Contact 
herwig.teugels@kenniscentrumwwz.be
02 211 02 41

Herwig is de man met het helikopterzicht, of beter: het girafperspectief: wijds kijken maar met de voeten op de grond. Het helpt hem bij het maken van de strategische keuzes. Hij wordt door partners vaak gevraagd om advies. Zijn jarenlange ervaring in het Brussels werkveld boezemt vertrouwen in. Als spelverdeler van het team haalt hij de potentie bij medewerkers naar boven, met oog voor voldoende uitdaging en ambitie.

Lees ook 

Onderzoeken, informeren, ondersteunen en nog veel meer. Ontdek wat het Kenniscentrum WWZ allemaal doet.

Welzijn
Wonen
Zorg
Agenda