U bent hier

Conceptnota Buurtgerichte Zorg Brussel

Hoe moet de ouderenzorg en de thuiszorg in Brussel zich in de toekomst ontwikkelen?’ Na de federale verkiezingen in 2014 werd deze vraag door de nieuwe bewindsploeg van de GGC (Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie) voorgelegd aan het Begeleidingscomité Overlegplatform Eerstelijnszorg van de GGC.

Dit Begeleidingscomité bestaat uit:

  • professor Dominique Verté (VUB)
  • de Geïntegreerde Dienst voor Thuiszorg (GDT) Conectar vzw
  • het Kenniscentrum Woonzorg Brussel
  • het kabinet van de minister-president
  • de Brusselse kabinetten en administraties voor Hulp aan Personen en Gezondheid
  • het Centrum voor Maatschappelijke Documentatie en Coördinatie
  • het Observatorium voor de Gezondheid en Welzijn Brussel Hoofdstad
  • de voorzitters van de OCMW-Conferentie

Het Begeleidingscomité toonde aan dat de Brusselse ouderen- en thuiszorg nieuwe wegen moet inslaan, en wees op de noodzaak voor een geïntegreerde benadering van Buurtgerichte Zorg, over de sectoren heen. Daarbij moet ook rekening gehouden worden met het federaal plan ‘chronische zorg’ en de hervormingen in de Vlaamse ‘eerstelijnszorg’. In maart 2016 keurde het GGC-college deze principes goed.

Na de goedkeuring van dit politiek akkoord ging een tweetalige werkgroep van start om deze principes concreter uit te werken. Deze groep bestond uit 20 experts uit sectoren zoals thuiszorg, buurtwerk, residentiële zorg, sociale huisvesting, preventiediensten, medische zorg, lokale besturen, territoriale ontwikkeling, enz. Onder leiding van professor Verté dachten zij na over de betekenis en de invulling van Buurtgerichte Zorg in Brussel. Deze zes bijeenkomsten werden ondersteund door vzw Conectar en het Kenniscentrum Woonzorg Brussel. 

De conceptnota Buurtgerichte Zorg te Brussel tekent een nieuw beleidskader uit voor de ontwikkelingen van de ouderenzorg en de thuiszorg in Brussel.

Buurtgerichte Zorg wil alle krachten in een buurt bundelen zodat de aanwezige zorgdeskundigheid en capaciteit maximaal benut worden. Om een juiste match te vinden tussen de vraag en het aanbod is een procesbegeleider of buurtzorgreferent nodig die de welzijns- en medische partners in de buurt zo goed mogelijk laat samenwerken. Deze buurtzorgreferent verleent geen individuele hulpverlening, maar verbindt de detectie van zorgbehoevenden met de toeleiding naar de door het individu gewenste zorg of ondersteuning.

  • Deze conceptnota Buurtgerichte Zorg vormt het beleidskader voor nieuwe pilootprojecten in Brussel.
  • De eerste projectoproep wordt verwacht tegen de zomer van 2017.
Lees ook 

Om het regelgevend kader voor de woonzorg in Vlaanderen te vernieuwen riep minister Vandeurzen in 2015 de Taskforce Woonzorg in het leven

Welzijn
Zorg

Met meer dan 100 actiepunten wil het de kwaliteit van leven van de mantelzorgers en zorgbehoevende verhogen

Welzijn
Wonen
Zorg

De globale situatie van de Brusselse ouderenzorg - 2012

Welzijn
Wonen
Zorg

Het referentiekader en de inspiratiebron voor het Vlaams woonzorgbeleid in Brussel

Wonen
Zorg

Een pleidooi voor levensloopbestendig, leeftijdsonafhankelijk en buurtgerichte woonzorg

Welzijn
Wonen
Zorg