U bent hier

Het beleid moet meer belang hechten aan de uitbouw van netwerken, dan aan kortetermijnresultaten

Intersectoraal Netwerkmoment

16 november 2017

“Het zou een grote stap vooruit zijn, als we in alle fasen van de begeleiding aandacht hebben voor netwerking. Je kan dat echter niet in een standaardformule gieten - als het over wonen gaat, is dat anders dan voor tewerkstelling. Je moet elk netwerk anders benaderen. En hoe vind je die partners? Hoe organiseer je het overleg, en wat doe je met het beroepsgeheim? Hoe evalueer je de samenwerking en wanneer stopt ze? We krijgen stilaan ervaring over wat werkt en wat niet. Als we er als sociale sector in slagen om netwerking in onze aanpak te integreren, zal dat kwetsbare doelgroepen zeker ten goede komen. Bij Passerelles kwamen we tot de conclusie dat het beleid meer belang zou moeten hechten aan de uitbouw van netwerken, dan aan het behalen van kortetermijnresultaten.”

Laurent Dupont, Bataclan asbl

Lees ook 
gezondheidsmeeting 2017

Buiten de grenzen kunnen treden: het is een permanente vraag. De indeling tussen mensen, organisaties, sectoren en communautaire grenzen tegengaan.

Kennis
Welzijn
Wonen
Zorg
Kennis
Vrijwilligers

Vormingstraject inclusie en diversiteit binnen de woonzorgvoorzieningen

Lees meer
verhaal