U bent hier

Mensen die door de oorlog hun land verlaten, zijn ontworteld

Filmvertoning Kotosa, LDC Het Anker

12 juni 2017

“Mijn taak als intercultureel bemiddelaar is de communicatie te bevorderen tussen de hulpvrager en de hulpverlener. Aan therapeuten die daar nog aan twijfelen zou ik zeggen: probeer het gewoon. Aan beleidsmakers die over de honorering van buitenlandse diploma’s beslissen, wil ik vragen: zoek een manier om die toch te erkennen. Want een ander onderwijssysteem betekent niet dat het een slecht systeem is. Tegen oorlogsvoerders wil ik zeggen: stop met de oorlog in de hele wereld. Mensen die door de oorlog hun land verlaten, zijn ontworteld.”

Espérance Nyirantereye,
Centrum Geestelijke Gezondheidszorg

Lees ook 
gezondheidsmeeting 2017

Buiten de grenzen kunnen treden: het is een permanente vraag. De indeling tussen mensen, organisaties, sectoren en communautaire grenzen tegengaan.

Kennis
Welzijn
Wonen
Zorg
Kennis
Vrijwilligers

Vormingstraject inclusie en diversiteit binnen de woonzorgvoorzieningen

Lees meer
verhaal