U bent hier

We proberen de juiste mensen bij elkaar te brengen

In 2014 richtte Kind en Gezin zestien Centra Inclusieve Kinderopvang op, om de integratie te bevorderen van kinderen met specifieke zorgbehoeften in kinderdagverblijven en Initiatieven Buitenschoolse Opvang (IBO’s). Betty Commeyne van Elmer vzw biedt ondersteuning aan de Brusselse kinderopvanginitiatieven.

“Kinderopvang Elmer bestaat al 20 jaar. Wij vangen vijf dagen per week baby’s en peuters op, ongeveer 150 per dag. Alle kinderen zijn welkom, ongeacht hun achtergrond of nationaliteit. Wij hebben ook altijd kinderen verwelkomd die extra zorg nodig hebben omwille van een tragere ontwikkeling, zwakke motoriek, epilepsie, ademhalingsproblemen met verhoogd risico op wiegendood, enz. Op elk van onze vier locaties zijn er een drietal kinderen die extra zorg nodig hebben. Om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de noden van die kinderen houden we intensief contact met hun ouders en zorgverleners. Onze medewerkers weten hoe ze kinderen moeten begeleiden - daar zijn ze voor opgeleid. Over hoe je best kan omgaan met kinderen met een specifieke zorgbehoefte, bieden we hen extra vorming aan. Zo leren ze eerder kijken naar wat kinderen wel kunnen, in plaats van alle aandacht te richten op wat een kind niet of nog niet kan. Daarnaast krijgt het team een aangepaste vorming in functie van elk kind dat bijzondere aandacht nodig heeft. Ze leerden wat ze wel of niet moeten doen, waar ze extra moeten op letten of hoe ze eventueel een bepaald apparaat moeten bedienen.

Na een eerste gesprek met de ouders, nemen we - indien nodig - contact op met het ziekenhuis, de arts of de verpleegkundige die dat kind opvolgt. Die informatie is essentieel voor een goede begeleiding. Als wij ons zorgen maken over een kindje, spreken wij de ouders ook altijd aan. Reageert het kind thuis ook op die manier, of is dat anders? Zonder de ouders kan je niet verder en soms hebben zij ook tijd nodig om iets te laten bezinken. Waar kan, schakelen wij externe partners in, proberen we de juiste mensen bij elkaar te brengen,

en wat al bestaat zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Zo hadden we bijvoorbeeld een kind met sondevoeding, waarbij het eten via een buisje rechtstreeks in de maag komt. Die sonde plaatsen is niet zonder risico, daar lieten wij een zelfstandige verpleegkundige voor komen. Onze begeleiders hebben dan geleerd hoe ze de voeding moesten afkoppelen, dat kon immers wel zonder risico. Toen dat kind nadien naar vaste voeding moest overschakelen, hebben we een logopediste van een dienst voor thuisbegeleiding ingeschakeld. Zij heeft zowel de ouders als onze begeleiders op de goede weg gezet om dat kindje zelfstandig te leren eten. In 2014 kregen wij, op basis van onze praktijkervaring, een erkenning als Centrum voor Inclusie. Onze taak is om alle Vlaams erkende kinderopvanginitiatieven in de Brusselse regio te begeleiden - er zijn er meer dan honderd - om meer inclusief te werken. Bij de start hebben we alle initiatieven uitgenodigd om kennis te maken, een dertigtal zijn daar op ingegaan. Sindsdien organiseren we intervisies, we bieden vormingen aan en we gaan ook in op individuele vragen. De eerste aanzet om meer inclusief te werken, komt vaak van ouders die op zoek zijn naar passende opvang. Ouders voelen zich nog vaak gedwongen om zelf thuis te blijven om voor hun kind te zorgen. Maar inmiddels zijn er toch een aantal crèches die die stap willen zetten en ons om ondersteuning vragen. Voor de begeleiding van de Brusselse IBO’s werken we samen met De Rijtak Sint-Franciscus en met Indivo. Zij hebben immers meer ervaring met oudere kinderen dan wij.”

Lees ook 
foto cahiers

Onze reeks cahiers maakt de vernieuwing-op-het-terrein mee zichtbaar.

Welzijn
Wonen
Zorg