U bent hier

Welkom Ganshoren! Bienvenue Ganshoren!

Het BuurtPensioen wordt zelfstandig

Sinds 1 januari 2022 is Het BuurtPensioen – Pens(i)onsQuartier officieel een zelfstandige vzw. Het burenhulpnetwerk maakt dus niet langer deel uit van het Kenniscentrum WWZ. De verzelfstandiging ging ook gepaard met een naamsverandering. De vzw heet vanaf nu Accolage.
We verwelkomen je graag op onze nieuwe website www.accolage.be.

Depuis le 1er janvier 2022, Het BuurtPensioen - Pens(i)onsQuartier est officiellement une asbl indépendante. Le réseau d'entraide ne fait donc plus partie de Kenniscentrum WWZ. L'indépendance s'est également accompagnée d'un changement de nom. L'association à but non lucratif s'appelle désormais Accolage. 
Nous vous invitons à visiter notre nouveau site web www.accolage.be 

Welkom Ganshoren! 

Bienvenue Ganshoren! 

Opening nieuwe antenne in Ganshoren!

Het netwerk van het BuurtPensioen breidt zich uit!

Op vrijdag 17/09 werd onze nieuwe lokale antenne in Ganshoren officieel ingehuldigd in het bijzijn van de burgemeester. In samenwerking met de gemeente en het OCMW van Ganshoren, het Lokaal Dienstencentrum Rotonde, Lojega (externe link) sociale huisvestingsdienst) en Agenda 21, hoopt het BuurtPensioen nu ook in Ganshoren de buurtbewoners te engageren om elkaar te helpen en zo voor een zorgzame en aangename buurt te zorgen. Met Ganshoren erbij, is Het BuurtPensioen ondertussen actief in 11 Brusselse wijken. De inhuldiging was een fijn en feestelijk moment voor buurtbewoners om het BuurtPensioen te leren kennen en nieuwe contacten te leggen met andere buurtbewoners. De eerste permanenties waren alvast een succes. 

Coördinatrice Laurence Meert en antennebegeleidster Mina Bouhajra helpen jullie met plezier met het zoeken naar oplossingen voor jullie kleine zorgvragen. Op vrijdagvoormiddag kan je steeds terecht bij onze begeleidster Mina tijdens de permanenties van 10 uur tot 12 uur in het lokaal de Joseph Peereboomlaan 6. De eerste permanenties brachten alvast heel wat mensen naar ons antennepunt. 

Voor vragen rond het netwerk kan je Mina Bouhajra bereiken op het nummer 0484/16.69.14 of via buurtpensioen@kenniscentrumwwz.be (link stuurt een e-mail)(link stuurt een e-mail)

Waar kan je ons vinden?

Adres: lokaal Joseph Peereboomlaan 6, 1083 Ganshoren

tel: 0484/16.69.14

Permanentie: wekelijks op vrijdagvoormiddag van 10 uur tot 12 uur. 

e-mail:  buurtpensioen@kenniscentrumwwz.be(link stuurt een e-mail)

FR

Ouverture d’une nouvelle antenne à Ganshoren !

Le réseau de BuurtPensioen s'étend !

Vendredi le 17/09, notre nouvelle antenne de Ganshoren a été officiellement inaugurée. En collaboration avec nos la commune et le cpas de Ganshoren, LDC Rotonde, Lojega(externe link)(externe link) (logement social) et Agenda 21, BuurtPensioen souhaite inciter les habitants du quartier de Ganshoren à s'entraider et à assurer ainsi un quartier accueillant et agréable. Avec la nouvelle antenne de Ganshoren, le réseau d’entraide compte un total de 11 réseaux actives. L'inauguration a été un moment agréable et festif pour les habitants du quartier, qui ont pu faire connaissance avec notre réseau et nouer de nouveaux contacts avec d'autres habitants du quartier. Les premières permanences ont déjà été un succès. 

Laurence Meert, coordinatrice, et Mina Bouhajra, accompagnatrice de l’antenne, seront heureuses de vous aider à trouver des solutions pour vos petits soins. Le vendredi matin vous pouvez toujours contacter notre accompagnatrice Mina pendant les permanences de 10h à 12h au local Joseph Peereboomlaan 6. Les premières permanences ont déjà amené beaucoup de gens à notre point d'antenne.

Pour toute question concernant le réseau, vous pouvez toujours contacter Mina Bouhajra au numéro 0484/16.69.14 ou via buurtpensioen@kenniscentrumwwz.be(link stuurt een e-mail)(link stuurt een e-mail)

Vous nous trouvez à la prochaine adresse:

Adresse : local Joseph Peereboomlaan 6, 1083 Ganshoren

Numéro de téléphone : 0484/16.69.14

Permanence : les vendredis matin de 10 à 12 heures.

E-mail : buurtpensioen@kenniscentrumwwz.be

Lees ook 
BuurtPensioen_Ganshoren

Lokaal Joseph Peereboomlaan 6

1083 Ganshoren

T 0484/16.69.14

Permanentie: vrijdag 10u - 12u

buurtpensioen@kenniscentrumwwz...

Welzijn
Zorg
Kennis