U bent hier

Wij bouwen samen een brug naar de toekomst

Om hun leerlingen voor te bereiden op een zelfstandig leven, werkt Zaveldal veel samen met hulpverleners voor volwassenen. De Lork is daar een goed voorbeeld van.

 

Ine: “In onze school leren kansarme jongeren met een verstandelijke beperking en/ of een gedrags- of emotionele stoornis een beroep zoals metselaar, winkelhulp of boekbinder. Dit jaar start ook een opleiding sociale vorming voor jongeren met gedrags- of emotionele stoornissen. Onze grote missie is dat ze op hun 18 jaar zelfstandig kunnen leven.”

Céline: “De Lork begeleidt mensen met een beperking op vlak van wonen, werk en vrije tijd. Wij hebben een aantal woonhuizen, organiseren ateliers zoals ambachten, creativiteit of sport, en bieden ook steun aan organisaties die onze doelgroep bereiken. Leerlingen van Zaveldal nemen deel aan onze activiteiten en wij begeleiden ook ateliers op school. Vorig jaar gaven we een creatief atelier en startten we een workshop relaxatie met Tibetaanse klankschalen. Dat bracht jongeren echt tot rust. We gaan nu enkele leerkrachten aanleren om die relaxatie zelf te geven.”

Ine: “Wij tekenen voor elke jongere een traject op maat uit. Met het systeem van Rechtstreeks Toegankelijke Hulp kan De Lork ons daarin bijstaan.”

 

 

Céline: “Veel leerlingen in Zaveldal zijn cognitief sterk. Een dagbesteding tussen mensen met een verstandelijke beperking biedt hen geen perspectief. Een andere optie is begeleid werk. Een aantal van onze cliënten werkt als vrijwilliger in een sociaal restaurant, bij de brandweer of in de Plantentuin. Zo verwerven zij stilaan goede arbeidsattitudes, wat ook voor BUSO-leerlingen interessant kan zijn.”

 

Ine: “Onze jongeren zouden nooit zomaar naar een dienst zoals De Lork stappen. Ze kennen dat niet en wantrouwen dat. Zij binden zich niet aan organisaties maar aan personen. Precies daar spelen we op in. Doordat ze die begeleiders leren kennen, groeit er vertrouwen en ontstaat de kans om die contacten later verder te zetten.”

éline: “Tegelijkertijd leren wij de jongeren al kennen en kunnen we mee inschatten wat op termijn mogelijk is. Dat levert veel meer op dan een intakegesprek. Zo kunnen wij vlotter de brug slaan naar die wereld van volwassenen en vergroot de kans op slagen bij de overstap van school naar arbeidsmarkt of naar zelfstandig wonen.”

Ine: “Onze school wil een kruispunt zijn waar jongeren in contact komen met alle Brusselse organisaties die misschien ooit voor hen nuttig kunnen zijn. De input van De Lork en andere partners verbreedt onze blik en opent dus meer perspectieven.”

Céline: “Door samen te werken, worden dingen mogelijk die je niet kan doen als je op je eigen terrein blijft zitten. Met twee zie je altijd meer dan alleen.”

 

Ine: “Overigens verloopt onze samenwerking heel vlot. We bellen en mailen vaak. Onze visies zijn gelijklopend, we willen graag dingen uitproberen, wij praten ook heel open met elkaar. Als we met vragen zitten, stellen we die gewoon en we zien wel waar we uitkomen.”

Céline: “Onze teams komen regelmatig samen. Zo leren collega’s elkaar kennen en kunnen ze elkaar ook steunen. Met die jongeren werken is niet altijd gemakkelijk. Die proberen je te intimideren, dat raakt je. Dan is het belangrijk dat je bij elkaar terecht kan.”

 

Ine: “Om die vaak moeilijke situaties het hoofd te bieden, is het belangrijk om steun te vinden bij elkaar. Dat laten we even stoom af, laten een traantje, en doen verder. Het is een engagement om samen dat proces door te maken."

Lees ook 
foto cahiers

Onze reeks cahiers maakt de vernieuwing-op-het-terrein mee zichtbaar.

Welzijn
Wonen
Zorg

Derde partij

De Lork

De Lork vzw is een begeleidingsdienst voor personen met een fysieke of mentale handicap die …

  • op een authentieke, betrouwbare en bezielde wijze, met hoofd én met hart, mensen met een beperking begeleidt in wonen en werken,
  • het welzijn van de bewoners voorop plaatst in de begeleiding,
  • een niet aflatende aandacht heeft voor de dromen en talenten van hun cliënten en medewerkers, een mensenleven lang,
  • ervoor zorgt dat mensen hun leven als goed en zinvol ervaren,
  • een gezellige, huiselijke sfeer tracht te scheppen waar ieder zijn plekje kan vinden,
  • de begeleiding afstemt op de individuele noden en mogelijkheden van elke bewoner,
  • naast de dagbesteding veel aandacht schenkt aan de vrijetijdsbeleving en vorming,
  • een brug naar de samenleving wil zijn en haar gebruikers ondersteunt in hun persoonlijke relaties,
  • een inclusieve samenleving nastreeft.