U bent hier

Werkgroep Gekleurde Wijsheid

Dé oudere bestaat niet. Elk van ons liep een ander parcours en is uniek.

De werkgroep Gekleurde Wijsheid verenigt een aantal socio-culturele (zelf)organisaties en welzijnsorganisaties vanuit een gedeelde belangstelling voor senioren. Het gedeelde uitgangspunt van de werkgroep is het geloof in de wijsheid en waardigheid van alle ouderen. De werkgroep heeft als doelstellingen:

  • De Brusselse ouderen in al hun diversiteit erkennen en waarderen.
  • De diversiteit van de Brusselse ouderen in beeld brengen
  • Ouderen laten kennismaken met laagdrempelige organisaties zoals de lokale dienstencentra, het BOP, Cultuurvuur, gemeenschapscentra …. We denken dan vooral aan ouderen die nu niet voldoende bereikt worden door deze diensten, vanwege bepaalde kenmerken die hen kwetsbaarder maken zoals migratieachtergrond, armoede, laaggeletterdheid, ….
  • De Brusselse ouderen een stem geven via verhalen, activiteiten, onderzoek… Niet alleen voor hen werken, maar ook mét hen. Linken leggen tussen de werkgroep en onderzoek over (Brusselse) ouderen
  • Signalen doorgeven die kunnen aanzetten tot verbetering van de diensten, zowel aan het werkveld als aan het beleid.

Wie zijn de leden?

Sankaa, Kenniscentrum WWZ, Brussels Ouderenplatform, Cultuurvuur, EVA BXL, Internationaal Comité vzw, FMDO vzw, BrOes Expertisecentrum Dementie, De Overmolen, Chinese Senioren in België, VOEM vzw, VUB Agogische Wetenschappen, Vief vzw, Okra

 

Contact 
cynthia.van.thiel@kenniscentrumwwz.be
02 211 02 46

Cynthia is geïntrigeerd door de superdiversiteit in Brussel. Die beperkt zich niet enkel tot de ruime verscheidenheid aan herkomst in Brussel, maar eveneens de diversiteit in gender, sociale klasse, handicap, seksuele oriëntatie ... Aan de hand van het kruispuntdenken geeft ze duiding over discriminatie en sociale uitsluitingsmechanismen. Daarnaast is zij het aanspreekpunt voor organisaties met vragen over cultuursensitieve zorg.

Lees ook 

Een portret van 9 Brusselse ouderen in al hun diversiteit

Zelforganisaties voor Etnisch Culturele Minderheden zijn opgericht door Belgen van vreemde origine en spelen in op de noden en de dynamiek van hun...

Welzijn