U bent hier

Infosessie studenten - session formative pour étudiants

Kom jij binnenkort ook bij ons burenhulpnetwerk? 

Rejoindrez-vous bientôt notre réseau d'entraide?

Kom jij binnenkort ook bij ons burenhulpnetwerk?

Burenhulpnetwerk het BuurtPensioen/Pens(i)onsQuartier is een lokaal netwerk van buren die zorg dragen voor elkaar in het dagelijkse leven. Bij het BuurtPensioen brengen we buren in contact met elkaar en begeleiden we hen in oplossingen voor hun kleine zorgvragen: van een korte babbel of telefoontje, tot boodschappen doen, een lift geven of helpen met de smartphone etc.

Wat doen we?

Door buurtbewoners met elkaar in contact te brengen, creëren we sociale verbondenheid op wijkniveau. We bouwen samen aan een zorgzame buurt waar buren makkelijk op elkaar kunnen rekenen, voor hulp, steun of gezelschap. We hopen zo vooral de eenzaamheid en het sociale isolement onder ouderen te doorbreken en bij te dragen aan het algemene welzijn.

Ons burenhulpnetwerk is sterk gebaseerd op solidariteit en wederkerigheid: iedereen kan hulp vragen en hulpbieden, en is meer dan welkom. Iedereen heeft talenten en kan meedoen in functie van eigen mogelijkheden, vaardigheden, goesting en tijd. Ben je student en heb je zin en tijd om in jouw buurt eens te helpen? Er zijn verschillende opties:

Kleine hulp om kwetsbare buurtbewoners te ondersteunen, bijvoorbeeld:

 • Een bezoekje brengen
 • Helpen bij verplaatsing of transport (auto of te voet)
 • Boodschappen doen voor iemand
 • Een oudere helpen met hun gsm of computer
 • Kleine technische hulp bij iemand thuis
 • Hulp bij het uitlaten of verzorgen van huisdieren
 • Helpen met de administratie
 • Even bellen
 • Etc.

Daarnaast kan je ook meehelpen met grote of kleine groepsactiviteiten die in de buurt worden georganiseerd. Alle hulp is welkom.

Florence (20 jaar) - studente Odisee maatschappelijk werk

Het BuurtPensioen vervult voor mij echt de behoefte van het samenzijn. Ik vind de wederkerigheid bij het BuurtPensioen echt geweldig!

Toch is het BuurtPensioen meer dan gewoon vrijwilligerswerk. Je helpt niet alleen mee aan het doorbreken van de eenzaamheid onder Brusselse ouderen maar je wordt onderdeel van een hechte, zorgzame buurt waar je kennismaakt met nieuwe mensen, talen, culturen etc.

Momenteel zijn we actief in 10 Brusselse buurten en tellen we meer dan 600 deelnemers. Je kan onze antennes terugvinden in

 • Brussel Centrum
 • Elsene
 • Molenbeek
 • De Marollen
 • Jette (2)
 • Noordwijk
 • Ganshoren
 • Laken
 • Neder-Over-Heembeek

Neem alvast een kijkje bij het overzicht van onze antennes en kijk in welke antenne jij misschien binnenkort kan aansluiten.

Laat je inspireren op onze digitale infosessie voor studenten op donderdag 25 november om 19:00 via Zoom waar we het BuurtPensioen uitgebreid voorstellen en al jullie vragen zullen beantwoorden. Registreren voor de infosessie kan via het online bovenstaande webformulier. Daar kan je aangeven of je de sessie in het Nederlands of het Frans wil volgen.

Contact:

Tel.  0484 48 38 33

E-mail: buurtpensioen@kenniscentrumwwz.be

Facebook: BuurtPensioen – PensonsQuartier

 

Allez-vous bientôt rejoindre notre réseau d'entraide?

BuurtPensioen/Pens(i)onsQuartier est un réseau local entre voisins qui prennent soin les uns des autres dans la vie quotidienne. Chez BuurtPensioen, nous mettons les voisins en contact les uns avec les autres et nous les guidons vers des solutions pour leurs petits besoins en matière de soins : d'une brève conversation ou d'un appel téléphonique à faire des courses, en passant par un transport ou une aide avec le smartphone, etc.

Que faisons-nous ?

En mettant les résidents locaux en contact les uns avec les autres, nous créons une cohésion sociale au niveau du quartier. Ensemble, nous construisons un quartier solidaire où les voisins peuvent facilement compter les uns sur les autres pour de l'aide, du soutien ou de la compagnie. Nous espérons ainsi rompre la solitude et l'isolement social des personnes âgées et contribuer à leur bien-être général.

Notre réseau d'entraide est fortement fondé sur la solidarité et la réciprocité : chacun peut demander de l'aide et en offrir, et il est plus que bienvenu. Chacun a des talents et peut participer en fonction de ses possibilités, de ses compétences, de son envie et de son temps. Vous êtes étudiant et vous avez l'envie et le temps de donner un coup de main dans votre quartier ? Il existe plusieurs options :

Une petite aide pour soutenir les résidents locaux vulnérables, par exemple :

 • Une visite
 • Aide au transport (en voiture ou à pied)
 • Faire des achats pour quelqu'un
 • Aider une personne âgée avec son téléphone portable ou son ordinateur
 • Assistance technique mineure au domicile d'une personne
 • Aide pour les promenades ou les soins aux animaux domestiques
 • Aide à l'administration
 • Passer un appel téléphonique
 • Etc.

Vous pouvez également aider à organiser des activités en petits ou grands groupes dans le quartier. Toute aide est la bienvenue.

Florence (20 ans) - étudiante Odisee travail social

Pour moi, le BuurtPensioen répond vraiment à ce besoin d'être ensemble. Je trouve que la réciprocité chez BuurtPensioen est vraiment géniale !

Mais BuurtPensioen est plus qu'un simple travail bénévole. Non seulement vous contribuez à rompre la solitude des personnes âgées de Bruxelles, mais vous faites également partie d'un voisinage proche et attentif où vous apprenez à connaître de nouvelles personnes, langues, cultures, etc.

Actuellement, nous sommes actifs dans 10 quartiers de Bruxelles et comptons plus de 600 participants. Vous pouvez trouver nos antennes dans

 • Centre de Bruxelles
 • Ixelles
 • Molenbeek
 • Les Marolles
 • Jette (2)
 • Noordwijk
 • Ganshoren
 • Laken
 • Neder-Over-Heembeek

Jetez un coup d'œil à l'aperçu de nos antennes et voyez laquelle vous pourriez rejoindre prochainement.

Laissez-vous inspirer lors de notre session informative pour les étudiants le jeudi 25 novembre à 19h00 via Zoom, où nous présenterons BuurtPensioen en détail et répondrons à toutes vos questions. Vous pouvez vous inscrire à la session informative via le formulaire web ci-dessus. Vous pouvez y indiquer si vous souhaitez suivre la session en néerlandais ou en français.

Nous contacter :

Tél. 0484 48 38 33

E-mail : buurtpensioen@kenniscentrumwwz.be

Page Facebook : BuurtPensioen - PensonsQuartier

 

Datum 
donderdag, 25 november, 2021 - 19:00 tot 19:45
Prijs 
gratis
Begeleider 
Katrien Vervoort
Lees ook 

Zoek een antenne in je buurt

Zorg
Kennis

Op vrijdag 17 september organiseerde het BuurtPensioen een samenkomst en wandeling voor de deelnemers van haar netwerk. Met deze activiteit wouden we vooral...

Welzijn
Kennis