U bent hier

Cahier Ondersteuning voor personen met een handicap in een superdiverse context

De Brusselse superdiversiteit is er ook onder personen met een handicap

Lees het cahier online

In Brussel is er een superdiversiteit: 71% van de Brusselaars heeft een migratieachtergrond. Daarnaast zijn er in Brussel heel wat mensen met een handicap. Veel Brusselaars zitten dus op het kruispunt van handicap en migratieachtergrond. Het zorglandschap voor personen met een handicap in Brussel is heuvelachtig, met een bureaucratische wirwar en lange wachtlijsten. Voor mensen met een migratieachtergrond zijn er nog meer drempels, zowel in diagnostiek als in ondersteuning en zorg. Denk maar aan de informatie over handicap die vaak in één taal is, het gebrek aan meertalige ondersteuning, of de moeilijkheid om vertrouwen op te bouwen als je geconfronteerd wordt met discriminatie en racisme. Er is nood aan een structureel diversiteitsbeleid in organisaties dat een diverssensitieve houding bij zorgprofessionals ondersteunt.


Dat was het centrale thema van het project ‘Cultuursensitieve zorg voor personen met een handicap en een migratieachtergrond (CuSeHa), dat onderzocht hoe we de zorg meer diverssensitief kunnen maken, zowel de zoektocht naar zorg, de diagnostiek als de ondersteuning zelf. CuSeHa was een project van Dienst Ondersteuningsplan Vlaams-Brabant en Brussel (DOP) en Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg, gefinancierd door de Vlaamse Overheid en gekaderd in het Vlaams Horizontaal Integratie en Gelijkekansen beleidsplan 2022-2024. In dit cahier bundelen we de belangrijkste resultaten en bevindingen uit het project.


Met het cahier hopen we diverssensitieve zorg te stimuleren door diverssensitieve attitudes, kennis en vaardigheden aan te wakkeren bij zorg- en welzijnsprofessionals. Daarvoor delen we ervaringen, getuigenissen en casussen uit het werkveld als denkvoer, in acht thema’s die de bouwstenen zijn voor diverssensitieve zorg. Zo willen we professionals en organisaties bewust maken van hun eigen gewoonten en evidenties binnen hun werking. Daarvoor delen we ervaringen, getuigenissen en casussen uit het werkveld als denkvoer, in acht thema’s die de bouwstenen zijn voor diverssensitieve zorg. Zo willen we professionals en organisaties bewust maken van hun eigen gewoonten en evidenties binnen hun werking, en pleiten we voor een diverssensitieve aanpak in de zorg.

Klik hier om het cahier te bestellen

Driemaal per jaar brengen wij een concreet verhaal over Welzijn, Wonen en Zorg in Brussel.

Het zorg- en welzijnslandschap in Vlaanderen en in Brussel is ingrijpend aan het veranderen. Demografische en organisatorische evoluties plaatsen overheden en dienstverleners voor grote uitdagingen. In Brussel beweegt er veel. Onze superdiverse stad is een labo voor nieuwe inzichten en projecten. Deze reeks cahiers wil die vernieuwing-op-het-terrein mee zichtbaar maken. Dit cahier is ondertussen het 19e in de reeks. 

Naar de cahiers

Contact 
laure.bakker@kenniscentrumwwz.be
02 413 01 50

Laure zet haar schouders onder het project CuSeHa, waarbij een leertraject rond cultuursensitieve zorg voor personen met een handicap wordt georganiseerd. Als sociaal onderzoeker wordt Laure graag geprikkeld en geïnspireerd door verschillende leefwerelden. Nieuwsgierig zijn, luisteren en bruggen bouwen zijn een rode draad in haar leven en liggen aan de basis van het CuSeHa-project. Heb je vragen over het beter bereiken van en drempels verlagen voor Brusselaars op het kruispunt van een (vermoeden van) handicap en een migratieachtergrond? Klop zeker eens bij Laure aan.

Extra info 
Lees ook 
diverse scharen

De doelstelling van dit project is het beter bereiken of de drempels tot zorg verlagen van Brusselaars op het kruispunt van een (vermoeden van) handicap en...

Zorg
wandelaar met stok

Doorheen deze virtuele reis neemt Laure je mee langs haar bevindingen en ontdekkingen over cultuursensitieve zorg en handicapsensitiviteit.

Welzijn
Zorg
Cover cahier Inclusie voor personen met een handicap

Dit cahier schetst een beeld van de situatie voor personen met een handicap in Brussel en neemt een aantal tendensen verder onder de loep.

Kennis
Welzijn
Wonen
Zorg
Agenda 
Andere info