U bent hier

Cahier Werken in welzijn en zorg in Brussel

De zorg- en welzijnssector is een van de grootste op de Brusselse arbeidsmarkt

De sector welzijn en zorg behoort tot de grootste sectoren op de Brusselse arbeidsmarkt, en bestaat uit een bijzonder brede waaier aan organisaties. Vele daarvan richten zich tot elke Brusselaar, waar andere zich tot specifieke groepen richten zoals kinderen, jongeren, ouderen, personen met een handicap, mensen met psychische problemen, thuislozen, enzovoort. Er zijn veel grote en vooral heel veel kleine organisaties, zowel ambulante als residentiële, en vaak zijn er raakpunten met de gezondheidszorg. Door die grote variatie aan initiatiefnemers en diensten is het bijzonder moeilijk om een netjes afgebakend overzicht te krijgen van de volledige sector welzijn en zorg. Het eerste deel van dit cahier doet daar alvast een poging toe.

In het tweede deel getuigen werkgevers, werknemers en mensen in opleiding over hun ambitie, visie en praktijkervaring in zorg en welzijn. De centrale vraag is wat er nodig is om de kloof tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te overbruggen. Belangrijke hefbomen daarin zijn vorming en opleiding, werkervaring kunnen opdoen, Nederlands leren, erkenning van competenties en diploma’s, ondersteunend personeelsbeleid en investeren in diversiteit.

Dit cahier is een coproductie van het Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg met Tracé Brussel. Hun baseline ‘schakels naar werk’ is helemaal van toepassing op dit cahier. Moge deze tour de horizon een hulpmiddel zijn voor iedereen die zich in Brussel inzet voor beter werken in de sectoren welzijn en zorg.

Bestel hier jouw exemplaar! Ben je nu al benieuwd naar het cahier? Lees een aantal fragmenten hieronder! 

Bestel het cahier

Download het cahier

Benieuwd naar het cahier? Lees het hier of bestel jouw exemplaar! 

Contact 
els.nolf@kenniscentrumwwz.be

Els legt verbanden tussen organisaties en sectoren, ondersteunt welzijnswerkers via intervisie en casussen, bijvoorbeeld in de groep Bruggenbouwer. Momenteel gaat er veel aandacht naar ondersteuning in het kader van de huidige personeelskrapte (Project Op Niveau). Ze ondersteunt ook o.a. het platform 'Regio-overleg Thuislozen Brussel". Dankzij de contacten op het terrein, heeft ze een schakelfunctie tussen het werkveld en het beleidsvoorbereidende werk van Kenniscentrum WWZ.

Lees ook 
foto cahiers

Onze reeks cahiers maakt de vernieuwing-op-het-terrein mee zichtbaar.

Welzijn
Wonen
Zorg
cover cahier

Hoe komt een kwalitatieve samenwerking tot stand? Welke vuistregels leiden tot een positief verhaal? Welke modellen bestaan er?

Welzijn
Zorg
samenwerken

Reflectie rond de beleidsevoluties en de tendensen.

Welzijn

Derde partijen

Tracé Brussel

  • is een Nederlandstalige organisatie die de werkloosheid in Brussel aanpakt door nieuwe wegen te ontwikkelen naar opleiding, werk en een solidaire economie, samen met een netwerk van partners.
  • informeert werkzoekenden over het aanbod socio-professionele inschakeling.
  • verenigt regionale, lokale en sectorale partners, adviseert sociale economie-initiatieven, en ondersteunt sociale partners.

www.tracebrussel.be