U bent hier

Cahier Wonen met zorg

Wonen met zorg, vernieuwende visie en praktijk

Steeds meer ouderen kiezen ervoor om zolang mogelijk zelfstandig te wonen. Dat kan, mits voldoende ondersteuning door hun netwerk, thuiszorg en andere diensten. Ook personen met een beperking wensen zelf meer regie over hun leven. Naast grootschalige voorzieningen en woonzorgcentra is er steeds meer nood aan aangepaste woonvormen voor zorgbehoevenden. De voorbije 10 jaar ontwikkelde het Kenniscentrum WWZ een vernieuwende visie en aangepaste modellen die beter tegemoet komen aan de noden van de hedendaagse gebruiker.

Het antwoord op deze evolutie in wonen en zorg is een buurtgericht en inclusief aanbod, dat in samenspraak met de gebruikers vorm krijgt en voorziet in toegankelijke diensten in de directe omgeving. De zorg en ondersteuning gebeurt liefst bij mensen thuis, in een leef- en woonomgeving die aangepast is aan hun mogelijkheden en noden. Nieuwe vormen van ‘wonen met zorg’ komen tegemoet aan noden in de buurt, bevorderen de sociale cohesie, gaan eenzaamheid tegen, moedigen samenleven in diversiteit aan, stellen duurzaam wonen centraal, en streven ernaar om fi nancieel haalbaar en betaalbaar te zijn voor iedereen. Dit cahier licht deze intussen breed gedragen visie toe.

Contact 

Herwig Teugels

herwig.teugels@kenniscentrumwwz.be
+32 (0)2 211 02 40

Jeroen Dries

Jeroen.dries@kenniscentrumwwz.be
+32 (0)2 211 02 43

Luc Lampaert

luc.lampaert@kenniscentrumwwz.be
+32 (0)2 211 02 40
Extra info 
Lees ook 
Cover cahier 13

Projectontwikkeling is maatwerk, zeker als het bestemd is voor kwetsbare en economisch zwakkere mensen. Dat vraagt de nodige creativiteit.

Wonen

Onze reeks cahiers maakt de vernieuwing-op-het-terrein mee zichtbaar.

Welzijn
Wonen
Zorg

Praktische informatie, aanbevelingen, architecturale bijdragen en veel aanknopingspunten voor reflectie en actie over wonen

Wonen

Levensloopbestendig wonen , woningaanpassing, domotica en veel meer maken het wonen aangenamer en gemakkelijker.

Wonen