U bent hier

Cahier Wonen met zorg

Wonen met zorg, vernieuwende visie en praktijk

Steeds meer ouderen kiezen ervoor om zolang mogelijk zelfstandig te wonen. Dat kan, mits voldoende ondersteuning door hun netwerk, thuiszorg en andere diensten. Ook personen met een beperking wensen zelf meer regie over hun leven. Naast grootschalige voorzieningen en woonzorgcentra is er steeds meer nood aan aangepaste woonvormen voor zorgbehoevenden. De voorbije 10 jaar ontwikkelde het Kenniscentrum WWZ een vernieuwende visie en aangepaste modellen die beter tegemoet komen aan de noden van de hedendaagse gebruiker.

Het antwoord op deze evolutie in wonen en zorg is een buurtgericht en inclusief aanbod, dat in samenspraak met de gebruikers vorm krijgt en voorziet in toegankelijke diensten in de directe omgeving. De zorg en ondersteuning gebeurt liefst bij mensen thuis, in een leef- en woonomgeving die aangepast is aan hun mogelijkheden en noden. Nieuwe vormen van ‘wonen met zorg’ komen tegemoet aan noden in de buurt, bevorderen de sociale cohesie, gaan eenzaamheid tegen, moedigen samenleven in diversiteit aan, stellen duurzaam wonen centraal, en streven ernaar om fi nancieel haalbaar en betaalbaar te zijn voor iedereen. Dit cahier licht deze intussen breed gedragen visie toe.

Contact 
herwig.teugels@kenniscentrumwwz.be
02 211 02 41

Herwig is de man met het helikopterzicht, of beter: het girafperspectief: wijds kijken maar met de voeten op de grond. Het helpt hem bij het maken van de strategische keuzes. Hij wordt door partners vaak gevraagd om advies. Zijn jarenlange ervaring in het Brussels werkveld boezemt vertrouwen in. Als spelverdeler van het team haalt hij de potentie bij medewerkers naar boven, met oog voor voldoende uitdaging en ambitie.

Jeroen.dries@kenniscentrumwwz.be
+32 498 10 97 11

Jeroen is onze creatieve architect in huis. Hij ontwikkelt nieuwe (woonzorg-)projecten. Binnen het kader van regelgevingen en subsidies puzzelt hij samen met partners om visie, functies, ontwerp en financiering op elkaar af te stemmen. Wil je een (erkend) woonzorgproject ontwikkelen dan is Jeroen de geknipte persoon om jou hierin te begeleiden.

luc.lampaert@kenniscentrumwwz.be
+32 475 39 08 72

Luc is mede-initiator en begeleider van collectieve woonzorgprojecten in Brussel, o.a. het project Samenhuizen en het solidair woonproject Casa Viva. Hij houdt de vinger aan de pols in Brussel aangaande collectieve projecten en weet als geen ander waar de beperkingen en opportuniteiten liggen. Je kan bij hem terecht voor informatie en inspiratie, en op eenvoudige vraag komt hij het thema voor jouw organisatie of doelpubliek toelichten.

Extra info 
Downloads 
Lees ook 
Cover cahier 13

Projectontwikkeling is maatwerk, zeker als het bestemd is voor kwetsbare en economisch zwakkere mensen. Dat vraagt de nodige creativiteit.

Wonen
foto cahiers

Onze reeks cahiers maakt de vernieuwing-op-het-terrein mee zichtbaar.

Welzijn
Wonen
Zorg

Praktische informatie, aanbevelingen, architecturale bijdragen en veel aanknopingspunten voor reflectie en actie over wonen

Wonen

Levensloopbestendig wonen , woningaanpassing, domotica en veel meer maken het wonen aangenamer en gemakkelijker.

Wonen