U bent hier

Cahier Wonen met zorg, deel 2

Wonen met zorg, 10 jaar projectontwikkeling in Brussel

In 2008 kreeg het Kenniscentrum WWZ van de Vlaamse overheid de opdracht om de ontwikkeling van woonzorgprojecten in Brussel te faciliteren, met bijzondere aandacht voor ouderen en personen met een beperking. Deze opdracht was heel veelzijdig: buurten analyseren, noden detecteren, gebruikers bevragen, gepaste percelen vinden, mogelijke initiatiefnemers zoeken, inhoudelijke input geven, sectoren met elkaar verbinden, een eenduidig concept defi niëren, schetsen ontwerpen, haalbaarheidsstudies maken, ontwerpers aanstellen, subsidiedossiers schrijven, aannemers contacteren, werfvergaderingen bijwonen, toekomstige bewoners samenbrengen, het openingsfeest vorm geven. Een gevarieerde opdracht die we steeds met veel overtuiging aanpakten.

Dit cahier stelt zes projecten voor, waarbij het Kenniscentrum WWZ ondersteuning bood bij de ontwikkeling. Het zijn exemplarische voorbeelden die heel verschillend zijn in opzet, omvang, budget, ondersteuningsaanbod, samenwoonvorm, personeelsinzet, enzovoort. Elk project is het product van een intense samenwerking met verschillende partners, met een looptijd van 5 tot 10 jaar tussen idee en realisatie. Projectontwikkeling is maatwerk, zeker als het bestemd is voor kwetsbare en economisch zwakkere mensen. Dat vraagt de nodige creativiteit. Dit cahier laat je daarvan proeven in woord en beeld.

Contact 
herwig.teugels@kenniscentrumwwz.be
02 211 02 41

Herwig is de man met het helikopterzicht, of beter: het girafperspectief: wijds kijken maar met de voeten op de grond. Het helpt hem bij het maken van de strategische keuzes. Hij wordt door partners vaak gevraagd om advies. Zijn jarenlange ervaring in het Brussels werkveld boezemt vertrouwen in. Als spelverdeler van het team haalt hij de potentie bij medewerkers naar boven, met oog voor voldoende uitdaging en ambitie.

Jeroen.dries@kenniscentrumwwz.be
+32 498 10 97 11

Jeroen is onze creatieve architect in huis. Hij ontwikkelt nieuwe (woonzorg-)projecten. Binnen het kader van regelgevingen en subsidies puzzelt hij samen met partners om visie, functies, ontwerp en financiering op elkaar af te stemmen. Wil je een (erkend) woonzorgproject ontwikkelen dan is Jeroen de geknipte persoon om jou hierin te begeleiden.

Extra info 
Lees ook 
cover cahier 12

De voorbije 10 jaar ontwikkelde het Kenniscentrum WWZ een vernieuwende visie en aangepaste modellen die beter tegemoet komen aan de noden van de hedendaagse...

Wonen
foto cahiers

Onze reeks cahiers maakt de vernieuwing-op-het-terrein mee zichtbaar.

Welzijn
Wonen
Zorg

Onze taak is om de ontwikkeling van nieuwe woonzorgprojecten te initiëren, te ondersteunen en te begeleiden.

Wonen
jorezstraat

Een overzicht van de projecten waaraan het Kenniscentrum WWZ meewerkte.

Wonen