U bent hier

CuSeHa: Boeiende kijk- en leestips tijdens de winter

Het is zover, de winter is aangebroken en we zitten alweer noodgedwongen thuis te werken. Gelukkig betekent dat ook: gezellige avonden in de zetel met een boek of met een film. Bij het Kenniscentrum WWZ benaderen we het graag positief en geven we je alvast enkele tips mee om je tijd op een boeiende manier in te vullen. Op deze manier kan ook jij op 3 december, op de Internationale dag van personen met een handicap, even stilstaan bij de leefwereld van iemand met een handicap en cultuursensitieve zorg.

  • Via de website van Birsen Başar kan je verschillende trailers en documentaires vinden die je meenemen in haar leven met autismespectrumstoornis (ASS). Ze vertelt bijvoorbeeld over haar jeugd, hoe het is om ASS te ontdekken op latere leeftijd en hoe haar dagelijks leven eruit ziet. In een andere documentaire vertelt ze over de beleving en perceptie van ASS in Turkije. In het boek Autisme in andere culturen van Birsen Başar spraken volwassenen met ASS en ouders over wat autisme deed met hen zelf, over de reactie van de omgeving en over hun ervaringen met de hulpverlening. 
  • Ons nieuwste cahier staat volledig in het teken van personen met een handicap. Je ontdekt er wat Brusselaars met een handicap nodig hebben voor inclusie. Zowel mensen uit de sector als beleidsmakers komen aan het woord. Je kan het cahier hier bestellen.
  • In het kersvers artikel van Kelia Kaniki Masengo in MO Magazine, brengt de columiste een oprecht betoog over haar kennismaking met de term validisme. Hierin onderstreept ze de rol van radicale empathie en het belang van taal, bewustzijn en kennis over het ontmantelen en ont-leren van geïnternaliseerd en geïnstitutionaliseerd validisme. Lees zeker haar lees & luister-tips om zo ook bondgenoot te worden in de strijd tegen validisme. 

Cultuursensitieve zorg

Ook in het Brusselse welzijns- en zorglandschap  zijn er nog vele open vragen rond de beleving en bekendheid van een handicap zoals ASS in andere culturen. Het project CuSeHa (Cultuursensitieve zorg voor personen met een (vermoeden) van een handicap en een migratie-achtergrond) buigt zich daarover, samen met zorgverleners uit verschillende sectoren.

Het Kenniscentrum WWZ organiseert een leertraject met o.a. ondersteuners van Hubbie, Zonnelied, Centrum voor Ambulante Diensten, TOOP, Agentschap Integratie en Inburgering Bon, Foyer, GC De Platoo, het Centrum voor leerlingen begeleiding Pieter Bruegel en SONJA RTJ. Samen verdiepen ze zich in deze thematiek via het uitwisselen van ervaringen en geleerde lessen bij de ondersteuning van de doelgroep.

Er wordt besproken welke moeilijkheden personen met een vermoeden van een handicap kunnen ondervinden in hun weg naar en in hun ondersteuning. Daarbovenop bouwen we aan handvaten die bijdragen aan een ondersteuning waar iedereen zich vertrouwd bij voelt, zowel de persoon zelf als de ondersteuner. Op onze website kan je alvast de eerste bevindingen terugvinden!

Doorheen dit project wordt er eveneens bij Dienst Ondersteuningsplan Brussel en Vlaams Brabant expertise opgebouwd rond cultuursensitieve diagnostiek. Literatuur toont dat ook in diagnostiek sprake is van vertekende resultaten wegens een ‘culturele bias’. Ben je geïnteresseerd? Neem zeker eens een kijkje op hun website!

Dan nog een laatste leestip: eind dit jaar worden de eerste reflecties over de georganiseerde focusgesprekken, de thema’s die bovenkomen, de vragen waarover we ons buigen neergepend in een artikeltje. Houd dus zeker en vast de volgende nieuwsbrief en onze website in de gaten!

Tot snel!

Team CuSeHa

laure.bakker@kenniscentrumwwz.be
02 413 01 50

Laure zet haar schouders onder het project CuSeHa, waarbij een leertraject rond cultuursensitieve zorg voor personen met een handicap wordt georganiseerd. Als sociaal onderzoeker wordt Laure graag geprikkeld en geïnspireerd door verschillende leefwerelden. Nieuwsgierig zijn, luisteren en bruggen bouwen zijn een rode draad in haar leven en liggen aan de basis van het CuSeHa-project. Heb je vragen over het beter bereiken van en drempels verlagen voor Brusselaars op het kruispunt van een (vermoeden van) handicap en een migratieachtergrond? Klop zeker eens bij Laure aan.

Lees ook 
diverse scharen

De doelstelling van dit project is het beter bereiken of de drempels tot zorg verlagen van Brusselaars op het kruispunt van een (vermoeden van) handicap en...

Zorg
straat in Brussel

Pijler 1. We verkennen met zorg- en welzijnsondersteuners en burgers de kantelmomenten, knelpunten en sleutelfiguren in het leven van personen met een...

Zorg
wandelaar met stok

Doorheen deze virtuele reis neemt Laure je mee langs haar bevindingen en ontdekkingen over cultuursensitieve zorg en handicapsensitiviteit.

Welzijn
Zorg

Lees hier meer achtergrondlectuur bij cahier 'Inclusie voor personen met een handicap in Brussel'

Kennis
Welzijn
Wonen
Zorg