U bent hier

Inclusie voor personen met een handicap in Brussel: Cahier+

In het cahier 'Inclusie voor personen met een handicap in Brussel' bundelen we de belangrijkste onderzoeksresultaten uit de situatieanalyse die het Kenniscentrum WWZ en de Vrije Universiteit Brussel in 2020 uitvoerden, met de financiële steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Een aantal thema's uit het onderzoek diepten we verder uit in het cahier aan de hand van gesprekken met mensen uit de sector die hun visie met ons deelden. Zo bevat het cahier boeiende en inspirerende artikels over de-institutionalisering, gebruikersparticipatie, handistreaming en toeleiding van de meest kwetsbaren naar de juiste zorg. Verder schetsten we in het cahier een beeld van de sector voor personen met een handicap in Brussel en het systeem van persoonsvolgende financiering. 

Op 16 november organiseerden we een heuse themamiddag over handicap om het cahier officieel voor te stellen aan de sector. 

Cahier+ is de digitale bijlage bij het cahier. Hier vind je achtergrondinformatie en tips over het thema handicap, de kwalitatieve en kwantitatieve data uit de situatieanalyse, en enkele aanvullende artikels bij het cahier die we de komende weken zullen toevoegen. 

Benieuwd naar het cahier? Klik hier! 

 

Contact 
lieselot.degraeve@kenniscentrumwwz.be
02 413 01 53

Met een vlotte pen en een oog voor klare taal verzorgt Lieselot de redactie van de cahiers. Samen met collega’s en partners verzamelt ze verhalen en getuigenissen uit Brusselse welzijns- en zorgthema’s. Daarmee boetseert ze toegankelijke teksten die ze bundelt in inspirerende cahiers. Verder helpt ze collega’s op weg naar heldere, doelgerichte communicatie over projecten, evenementen en meer.

Extra info 

Linde Van Ishoven van Unia: "Zelfstandig leven is kiezen, en soms een beetje verliezen"

Het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia wil gelijke kansen bevorderen voor iedereen in de samenleving, ook voor personen met een handicap. 

Jan Seresia van vzw Emmaüs: "Houd het doelpubliek en hun leefwereld voor ogen"

Jan Seresia is afgevaardigd bestuurder van vzw Emmaüs en volgt de sector voor personen met een handicap al veertig jaar van dichtbij op.

Sfeerbeeld

Participatie kan op duizend manieren

Organisaties en het beleid proberen gebruikers inspraak te geven. Maar hoe doen ze dat? En hoe zorgen ze ervoor dat ook de meest kwetsbare personen van zich laten horen?

vrouw met brei

Situatieanalyse 2020 - kwantitatieve data

Samenvatting van cijfers over personen met een handicap in Brussel.

Situatieanalyse 2020 - kwalitatieve data

We peilden via focusgroepgesprekken en diepte-interviews naar verschillende levensdomeinen zoals wonen, vrijetijd, werk, mobiliteit, zorg etc.

Infographic onderzoeksrapport personen met een handicap in Brussel - Situatieanalyse 2020

Samenvatting onderzoeksrapport personen met een handicap in Brussel - Situatieanalyse 2020

Een persoonsvolgende financiering aanvragen loopt niet altijd van een leien dakje

Dit ganzenbordspel illustreert de complexiteit van de aanvraagprocedure voor een persoonsvolgende financiering.

man in gang

Personen met een handicap in Brussel - Situatieanalyse 2020

Deze studie brengt een aantal zaken in kaart aangaande de evoluties in het aanbod en de zorgnoden voor personen met een handicap in Brussel.

wandelaar met stok

CuSeHa: op bezoek

Doorheen deze virtuele reis neemt Laure je mee langs haar bevindingen en ontdekkingen over cultuursensitieve zorg en handicapsensitiviteit.

cover cahier 9

Cahier Hoe herken ik een handicap?

De basisregel is: benader iemand niet vanuit zijn beperking, maar gewoon als mens.

Leven in Brussel

Persoonsvolgende Financiering

Hoe werkt het systeem van persoonsvolgende financiering in Brussel? 

Sfeerbeeld

Tips voor hulpverleners bij een verstandelijke handicap, autismespectrumstoornis en niet-aangeboren hersenletsel

Praktische tips voor hulpverleners

film slotscene

J'existe - Ik besta

Documentaire over drie nieuwe bewoners van het project Samenhuizen in Brussel