U bent hier

Kijkstages 'Bij een ander' verlengd tot maart

De kijkstages voor 2021 zijn in hun laatste fase. Tussen juli en oktober konden geïnteresseerden kiezen uit een aanbod van een 50-tal organisaties. In totaal ging het over zo een 255 stageplaatsen.

De interesse was groot en de nood aan verbinding reëel want er hebben zich 122 personen ingeschreven om bij elkaar op bezoek te gaan. Dat is een mooi aantal want in 2019 (toen COVID-19 nog niet ronddoolde) werden er 160 matches gemaakt. Dit jaar waren er zelfs 27 organisaties waar de vrije plaatsen snel werden opgevuld. Gelukkig hebben we 84% van onze geïnteresseerden de eerste keuze van hun top-3 kunnen geven.

Helaas doolt COVID-19 nog steeds rond. We hoorden van een aantal organisaties dat ze hun bezoek nog niet konden brengen. Daarom mogen de bezoeken tot 31 maart 2022 plaatsvinden. We wensen jou een zeer boeiend en waardevol bezoek.

Mocht je toch bepaalde vragen hebben contacteer Joachim Vanheusden: joachim.vanheusden@kenniscentrumwwz.be.

freddy.carremans@kenniscentrumwwz.be
+32 (0)2 413 01 45

Freddy zorgt mee voor de digitale ontsluiting van het aanbod van welzijn en zorg, onder meer door zijn werk aan de Brusselse Sociale Kaart (https://www.kenniscentrumwwz.be/wegwijs) en de websites van de Kijkstages of de Week van de Thuislozenzorg. De expertise die hij onder meer opdeed bij De Morgen en Het Nieuwsblad gebruikt hij om het goede werk van zijn collega's mee helpen te verspreiden via diverse communicatiekanalen en opleidingen.

joachim.vanheusden@kenniscentrumwwz.be

Joachim is een warme en leergierige persoon die zich inzet voor de inclusie-noden van kwetsbare groepen, met speciale aandacht voor mensen met een handicap. Samen met u zoekt hij naar antwoorden op complexe thema’s en beleidsevoluties die een impact hebben op de welzijns- en zorgsector, zoals hybridisering of de toepassing van Vlaamse beleidsontwikkelingen in Brussel. Joachim vindt het belangrijk om steeds een kritische blik te hebben, maar ook om een constructief perspectief te bieden op (maatschappelijke) problemen die zich voordoen.

Lees ook 

Hoe gaat het er op een ander aan toe? Kom het te weten dankzij de kijkstages

Welzijn
Zorg

Dit is de startpagina van ons project. Ben je benieuwd naar wie we zijn en wat we deden, neem dan zeker een kijkje!

Welzijn
Zorg

Elk jaar kunnen hulpverleners in Brussel een bezoekje brengen aan een organisatie in het kader van de kijkstages ‘Bij een ander’. Ook het team van...

Welzijn