U bent hier

Projectoproep 'Gemeenschapsinfrastructuur als broedplek in Brussel'

Vlaams minister van Brussel Benjamin Dalle lanceert vandaag het concept van ‘Broedplekken’ in Brussel. Concreet wordt er 2 miljoen euro aan financiële ondersteuning uit het Vlaams relanceplan voorzien voor organisaties uit verschillende sectoren in Brussel die samen willen werken en daarvoor ook fysieke ruimte met elkaar willen delen. Op die manier moeten de krachten nog meer gebundeld worden om de uitdagingen in de hoofdstad aan te pakken. “Brussel heeft schitterende organisaties die echt weten wat leeft in de hoofdstad en hierop inspelen. Via de broedplekken willen we hen helpen om nog beter samen te werken zodat er nieuwe ideeën en concepten kunnen ontstaan.” aldus minister Dalle.

Daarom wordt de projectoproep ‘gemeenschapsinfrastructuur als broedplek in Brussel’ gelanceerd. Deze oproep moet de samenwerking, de verbinding en de uitbouw van het Nederlandstalige gemeenschapsnetwerk in Brussel stimuleren en versterken. Door uitwisseling kunnen organisaties elkaars inhoudelijke werking bevruchten en kunnen er nieuwe ideeën en initiatieven groeien. Het vervlechten van het weefsel van organisaties kan hun veerkracht versterken.

De doelstelling is drieledig: stimuleren van (inter)sectorale samenwerking, faciliteren van meervoudig ruimtegebruik en bijdragen aan een toekomstgerichte aanpak.

Om die (inter)sectorale samenwerking te bevorderen, wordt gericht geïnvesteerd in gedeelde infrastructuur. Die gedeelde ruimtes vormen als het ware broedplekken waar nieuwe samenwerkingen en nieuwe initiatieven kunnen groeien. De infrastructurele noden en opportuniteiten van het Nederlandstalige netwerk in Brussel zullen worden in kaart gebracht en op mekaar afgestemd. Organisaties kunnen hun infrastructuur herdenken, om ze daarna te optimaliseren, te delen en op een duurzamere en toekomstgerichte manier vorm te geven.

Toelichting bij deze oproep en alle nuttige informatie vind je op https://www.vlaanderen.be/brussel/nieuws/projectoproep-broedplekken. Indienen kan tot en met 18 oktober 2021.