U bent hier

Wil je jouw organisatie verduurzamen? Een greep uit het ondersteuningsaanbod

Verschillende organisaties nemen het voortouw. Zorg dat ook jouw organisatie mee is

We helpen jouw organisatie door het bos de bomen te zien

Zowel Vlaanderen, Brussel als wijzelf nemen initiatieven om samen met de welzijns- en zorgsector inspanningen te leveren tegen de klimaatverandering. “De welzijns- en zorgorganisaties vangen mee de fysieke, mentale en sociale gevolgen van de klimaatveranderingen en een vervuilde leefomgeving op. Tegelijk dragen we ook zelf onbewust bij aan de problemen, bijvoorbeeld door een verouderde infrastructuur die niet energiezuinig is” Als Kenniscentrum WWZ helpen we sinds 2019 duurzaamheid in jullie strategische meerjarenplanning op te nemen en het tij te keren. We geven een overzicht van enkele mogelijkheden tot ondersteuning.

Waar kan je beroep op doen

1) NIEUW: Vlaanderen wil met de Green Deal Duurzame Zorg op een eenvoudige manier de vicieuze cirkel van vervuiling doorbreken door samen concrete stappen te zetten om de verduurzaming binnen de zorgsector te versnellen.

De Green Deal Duurzame Zorg is opgebouwd rond vier thema’s waaruit je kan kiezen:

  1. Natuur & Gezondheid
  2. Klimaat & infrastructuur
  3. Materialen & Afval
  4. Geneesmiddelen in het water

2) Bruxeo organiseert op donderdag 16 februari: “De plaats van social profit ondernemingen in transities". Deze conferentie zal zich richten op energie, milieu en de impact daarvan op de social profit. Op basis van hun expertise zullen de gastsprekers de energiecrisis en haar impact op het milieu en de Brusselse context bespreken. De politieke en technische tools die ter beschikking staan of nog ontwikkeld moeten worden om aan de noden van de social profit sector te voldoen, komen aan bod.

3) Het Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg biedt ondersteuning op maat en begeleidt jullie organisatie, groot of klein, naar een duurzame organisatie aan de hand van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG’s). 7 Brusselse organisaties nemen enthousiast het voortouw en staan halverwege het traject. Doe mee en We zetten je graag op het goede spoor.

4) Verder heb je nog de klimaatvisieplannen vanuit Vlaanderen.

5) De Sustatool vanuit Het Kenniscentrum Duurzaam Ondernemen helpt je om als kleine organisatie werk te maken van een duurzaamheidsbeleid.

veerle.leroy@kenniscentrumwwz.be
02 413 01 59

Veerle zet zich gedreven in voor een betere kennis van de SDGs –de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties- Agenda 2030 met de slogan 'To leave no one behind'. Zij begeleidt, zowel het Kenniscentrum WWZ als de bredere Brusselse Welzijnssector, bij de implementatie van de SDGs. Daarbij staat het verkleinen van de kloof tussen kwetsbare Brusselaars en het recht op een duurzaam leven voor iedereen centraal.

Lees ook 

Hieronder vind je verschillende instrumenten die je kan gebruiken om met de SDGs in jouw organisatie aan de slag te gaan.

Welzijn