U bent hier

Eens je elkaar gevonden hebt ben je vertrokken

Initiatieven Buitenschoolse Opvang (IBO’s) staan open voor alle kinderen. Sommige daarvan hebben extra aandacht nodig of specifieke zorgbehoeften. Charlotte Leblon van IBO-Nekkersdal is blij met de ondersteuning van Inge Vanassche van De Rijtak.

Inge: “Ik werk met kinderen met een licht verstandelijke beperking of gedrags- en emotionele stoornissen. Die kunnen hun gevoelens vaak moeilijk onder woorden brengen of beheersen, en uiten zich dan door agressie, huilen en roepen, of door zichzelf of anderen pijn te doen. Bij sommige kinderen in de IBO’s merk ik ook zo’n gedrag. Via het systeem van de Rechtstreeks Toegankelijke Hulp kunnen wij hen daarin begeleiden. Wij proberen die kinderen te tonen dat het normaal is dat je emoties voelt, iedereen kan wel eens boos worden. Maar je moet leren daar op een goede manier mee om te gaan. De meeste IBO’s hebben weinig ervaring met inclusie. Wij bieden aan om samen na te gaan welke kinderen extra zorg nodig hebben en stil te staan bij concrete knelpunten. Het is niet omdat een kind gedragsproblemen vertoont, dat het ook een beperking heeft. Ik ga vaak ter plekke om mee te draaien in het team en tips te geven. Soms kunnen kleine ingrepen een groot verschil maken, zoals wat meer structuur bieden, duidelijkheid scheppen, of een rustpunt geven. Als het nodig is, overleg ik ook met ouders. Ik merk dat de begeleiders opgetogen zijn dat ze er niet alleen voorstaan in hun inclusie-opdracht.”

 

Charlotte: “Tijdens het schooljaar begeleiden wij dagelijks een 50-tal kinderen van 2,5 tot 12 jaar, in de vakantie twee keer zoveel. Er zijn altijd wel enkele kinderen die een beetje anders zijn. Zo is er bijvoorbeeld een jongen van 8 jaar die vlug erg kwaad wordt en dan een appel kapot slaat op zijn hoofd. Wat doe je dan? Wij nemen hem dan even apart, tonen hem een plekje waar hij nog even kwaad mag zijn en wat kan afkoelen. Maar is dat de goede aanpak? Kan dat anders en beter? Op den duur twijfel je wel. Dan is het goed dat Inge dat mee kan bekijken.”

Inge: “Ik werk vaak met het model van non-violent resistance – geweldloos verzet. Dat is een aanpak voor volwassenen die kinderen begeleiden die moeilijk gedrag stellen. De centrale vraag is altijd hoe je zelf je houding kan bijsturen. Daar heb je controle over, en misschien lok je zo andere reacties uit bij een kind. In plaats van boos te worden kan je beter het kind afleiden en iets rustig doen. Een van de stelregels is ‘het ijzer smeden als het koud is’ - eerst laten afkoelen, pas nadien praten. Het team van Nekkersdal deed dat dus prima met die jongen.

Charlotte: “Als hij rood aanloopt, laten we hem eerst stoom afblazen. We zetten hem nooit langer dan 10 minuten apart. Eens de woede bekoeld, zijgt hij neer en is hij helemaal terug bij zijn zinnen. Hij weet ook altijd waarom hij zo kwaad wordt, zoals toen een kindje zijn bal had afgepakt. Dan halen we dat kindje er terug bij en voltrekt zich het ritueel van ‘sorry zeggen - handje geven’ en terug samen spelen.”

Inge: “Doordat jullie zijn gedrag benoemen, herkent die jongen inmiddels zijn eigen patroon. Even belangrijk is dat hij het terug moet goedmaken bij zijn vriendje, andere kinderen en de begeleider. De ene jongen zegt dan ‘sorry dat ik je bal afpakte’, de andere ‘sorry dat ik zo kwaad werd en je pijn deed’. Die frustratie kunnen verwerken, is een grote stap vooruit.”

Charlotte: “Een ander voorbeeld is een kindje van 4 dat erg groot is voor zijn leeftijd. Hij lijkt wel 7. Maar zich aankleden of zijn veters vastmaken kan hij niet. Als we gaan zwemmen, zit hij als een lappenpop te wachten tot ik hem omkleed. Ook merkwaardig is dat hij altijd zelf weent wanneer hij iemand pijn doet. Hoe reageer je daarop? Hoe breng je dat ter sprake bij die mama?”

Inge: “Concrete tips helpen vaak, al bestaan er geen pasklare recepten. Zo was er een meisje dat altijd weende als ze naar de IBO kwam. Ze kwam maar af en toe en dat bracht haar in de war. Ik heb die mama toen gevraagd om ’s morgens duidelijk te zeggen dat ze naar de IBO ging, en de juf plakte na school een foto op haar boekentas. Zo wist ze meteen in welke rij ze moest staan. Het verschil nadien was opmerkelijk. De twijfel of dit kind nog naar de IBO kon blijven gaan, was verdwenen. Kinderen hebben nood aan structuur, houvast en duidelijkheid.”

Charlotte: “Onze samenwerking is héél verrijkend! Vooral de persoonlijke contacten maken een groot verschil. Dat vraagt tijd, maar eens je elkaar gevonden hebt, ben je vertrokken. Ik heb veel geleerd over inclusie en hoe je dat aanpakt. En dat gaat niet alleen over kinderen met een beperking, maar over iedereen. Inclusie is een basishouding en daar leren we ontzettend veel in bij.”

 

Lees ook 
foto cahiers

Onze reeks cahiers maakt de vernieuwing-op-het-terrein mee zichtbaar.

Welzijn
Wonen
Zorg

Derde partij

IBO Nekkersdal

IBO Nekkersdal...

  • is een erkende buitenschoolse opvang voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar,
  • organiseert naschoolse activiteiten en biedt kinderen een pleisterplaats tussen school en thuis,
  • werkt inclusief en multicultureel,
  • richt zich vooral tot kinderen die in Laken naar een Nederlandstalige school gaan