U bent hier

Samen op de werkvloer

één plus één is drie. Wanneer twee hulpverleners samen iemand begeleiden, wordt vooral de cliënt daar beter van. Meer expertise leidt tot meer zorg op maat. Met twee zie je meer dan alleen. Het netwerk rond de cliënt wordt veelzijdiger. Door complexe situaties vanuit verschillende invalshoeken te benaderen, ontstaan er meer scenario’s voor passende hulp. Voor de cliënt wordt er meer mogelijk. Ook voor de hulpverleners is het verrijkend: ze leren van elkaar, voelen zich wederzijds gesteund, de kwaliteit van hun hulpverlening neemt toe. Niet meer samenwerken, zou een stap achteruit zijn.

Dit hoofdstuk laat u kennismaken met enkele voorbeelden van samenwerking op de werkvloer, met heel verschillende doelgroepen: daders van seksueel grensoverschrijdend gedrag, kinderen die extra aandacht krijgen op het speelplein, thuislozen met een beperking, bewoners van een woonzorgcentrum. Hoe verschillend de cliënten, partners en vormen van samenwerking ook zijn, alle getuigenissen benadrukken de grote meerwaarde ervan.

Lees ook 
foto cahiers

Onze reeks cahiers maakt de vernieuwing-op-het-terrein mee zichtbaar.

Welzijn
Wonen
Zorg