U bent hier

Cahier Samenhuizen, een gemeenschappelijk woon- en zorgproject in hartje Brussel

'Het leven zoals het is' in Samenhuizen.

Samenhuizen is een gemeenschappelijk woon- en zorgproject in hartje Brussel. Er wonen zeventien mensen in acht appartementen en vier studio’s. Naast enkele jongeren en senioren, wonen er ook volwassenen met een geheugenstoornis, een verstandelijke beperking of een psychiatrische problematiek. Alle bewoners zijn blij om samen met anderen te kunnen wonen. Voor de bewoners met een beperking is het een verademing om niet altijd ‘patiënt’ te moeten zijn. Mits voldoende begeleiding kan dit in Samenhuizen.

Na vijf jaar voorbereiding verhuisden eind 2015 de eerste bewoners naar hun nieuwe woning. In de periode voor en na de verhuis werden Petra, Dirk en Martine gevolgd met een camera. Er werd ook een korte vervolgdocumentaire gemaakt over het dagelijks leven in Samenhuizen en de interactie tussen de bewoners. Eén jaar later geeft dit cahier verslag van ‘het leven zoals het is’ in Samenhuizen. Hoe leven mensen er samen? Wat is de rol van de begeleiding? En wat is de meerwaarde om samen te leven met mensen die je anders nooit zou ontmoeten?

Dit project was er nooit gekomen zonder de geëngageerde inzet van verschillende organisaties. Iedere partner getuigt over zijn bijdrage en motieven. Maar het zijn vooral de bewoners die vertellen wat Samenhuizen voor hen betekent.

Dit cahier is uitverkocht, maar je kan het nog online lezen hieronder!

 

Viermaal per jaar brengen wij een concreet verhaal over Welzijn, Wonen en Zorg in Brussel.

Het zorg- en welzijnslandschap in Vlaanderen en in Brussel is ingrijpend aan het veranderen. Demografische en organisatorische evoluties plaatsen overheden en dienstverleners voor grote uitdagingen. In Brussel beweegt er veel. Onze superdiverse stad is een labo voor nieuwe inzichten en projecten. Deze reeks Cahiers wil die vernieuwing-op-het-terrein mee zichtbaar maken.

Elk Cahier komt tot stand in samenwerking met andere partners. Zo kunnen we steeds weer nieuwe inzichten en concrete praktijken tonen, die inspiratie bieden voor meer Welzijn, beter Wonen en passende Zorg voor kwetsbare bewoners in Brussel en in Vlaanderen.

Contact 
luc.lampaert@kenniscentrumwwz.be
+32 475 39 08 72

Luc is mede-initiator en begeleider van collectieve woonzorgprojecten in Brussel, o.a. het project Samenhuizen en het solidair woonproject Casa Viva. Hij houdt de vinger aan de pols in Brussel aangaande collectieve projecten en weet als geen ander waar de beperkingen en opportuniteiten liggen. Je kan bij hem terecht voor informatie en inspiratie, en op eenvoudige vraag komt hij het thema voor jouw organisatie of doelpubliek toelichten.

Lees ook 
foto cahiers

Onze reeks cahiers maakt de vernieuwing-op-het-terrein mee zichtbaar.

Welzijn
Wonen
Zorg

Het Brussels Zakboekje, informatieve cahiers, rapporten, gidsen...

Overzicht
gebouw

Samenhuizen: meer over het project

De kern van Samenhuizen is het gemeenschappelijke, het samenwonen. Omdat veel mensen het alleen niet redden.

kaders aan de muur

Samenhuizen: partners aan het woord

Zonder de samenwerking tussen verschillende organisaties en partners zou Samenhuizen niet bestaan en zou het ook niet kunnen overleven

bewoners samen

Samenhuizen: bewoners doen hun verhaal

17 mensen, waarvan de helft zorg nodig heeft, kiezen ervoor om samen te wonen.

Derde partijen

Partner

De Lork

De Lork vzw is een begeleidingsdienst voor personen met een fysieke of mentale handicap die …

 • op een authentieke, betrouwbare en bezielde wijze, met hoofd én met hart, mensen met een beperking begeleidt in wonen en werken,
 • het welzijn van de bewoners voorop plaatst in de begeleiding,
 • een niet aflatende aandacht heeft voor de dromen en talenten van hun cliënten en medewerkers, een mensenleven lang,
 • ervoor zorgt dat mensen hun leven als goed en zinvol ervaren,
 • een gezellige, huiselijke sfeer tracht te scheppen waar ieder zijn plekje kan vinden,
 • de begeleiding afstemt op de individuele noden en mogelijkheden van elke bewoner,
 • naast de dagbesteding veel aandacht schenkt aan de vrijetijdsbeleving en vorming,
 • een brug naar de samenleving wil zijn en haar gebruikers ondersteunt in hun persoonlijke relaties,
 • een inclusieve samenleving nastreeft.

De Lariks

De Lariks vzw is een dienst beschut wonen voor personen met een meervoudige diagnose, die …

 • huisvesting en begeleiding biedt aan volwassenen met een psychiatrische problematiek die geen continue behandeling in het ziekenhuis nodig hebben,
 • psychische, sociale en administratieve ondersteuning biedt en hulp bij budgetbeheer en huishoudelijke taken,
 • groepswoningen en individuele woningen aanbiedt.

Vwz De Overmolen

Vzw De Overmolen …

 • ontwikkelt sociale projecten als creatief antwoord op grootstedelijke samenlevingsproblemen,
 • richt zich tot mensen die door de mazen van het net vallen,
 • beheert betaalbare kantoorruimte voor sociale organisaties,
 • heeft een klusjesdienst die instaat voor het onderhoud van de gebouwen en de tuin,
 • heeft een thuiszorgdienst Kompanie@home met mensen die werkervaring opdoen, om senioren en zieke mensen gezelschap te houden en te begeleiden,
 • baat het vakantiecentrum De Kleppe uit voor groepen van mensen in armoede en mensen met beperkingen.