U bent hier

Samenhuizen: meer over het project

Mensen met een beperking wonen niet altijd waar ze willen. In Samenhuizen voelen ze zich thuis.

De kern van Samenhuizen is het gemeenschappelijke, het samenwonen. Omdat veel mensen het alleen niet redden. ‘Uit noodzaak’, hoor je keer op keer. Omdat mensen met een beperking niet zomaar ergens terecht kunnen. Omdat er een grote nood is aan huisvesting en begeleiding voor personen met soms specifieke noden. Omdat mensen gewoon ergens willen kunnen wonen, zonder zich altijd patiënt te moeten voelen.

Lees ook 
kaders aan de muur

Zonder de samenwerking tussen verschillende organisaties en partners zou Samenhuizen niet bestaan en zou het ook niet kunnen overleven

Welzijn
Wonen
Zorg
bewoners samen

17 mensen, waarvan de helft zorg nodig heeft, kiezen ervoor om samen te wonen.

Welzijn
Wonen
Zorg
cover cahier

Naast jongeren en senioren wonen er ook volwassenen met een geheugenstoornis, een verstandelijke of een psychiatrische problematiek. Allen zijn blij om...

Wonen
foto cahiers

Onze reeks cahiers maakt de vernieuwing-op-het-terrein mee zichtbaar.

Welzijn
Wonen
Zorg
poort cellebroersstraat

Korte kroniek

Een overzicht van 5 jaar Samenhuizen

foto koer

Wie kan er in Samenhuizen komen wonen?

De initiatiefnemers streefden naar een positieve sfeer en een goed evenwicht tussen mensen met en zonder beperking.

film slotscene

J'existe - Ik besta

Documentaire over drie nieuwe bewoners van het project Samenhuizen in Brussel

bewoner

We hielden altijd het einddoel van Samenhuizen voor ogen

Het resultaat mag er zijn, maar dat betekent niet dat alles altijd even vlot verliep of dat alle doelstellingen meteen gerealiseerd werden.