U bent hier

Cahier (Z)onder dak in Brussel

Dak- en thuisloosheid in Brussel

Wie in het centrum van Brussel komt, ontsnapt niet aan het beeld van mensen die op straat leven. Dat klassieke beeld van dakloosheid geeft een onvolledig beeld van een realiteit die duizenden mensen in Brussel treft: het niet hebben of kunnen behouden van een vaste, stabiele en veilige woonst. Dat is waar dak- en thuisloosheid om draait en dat uit zich op veel manieren: mannen, vrouwen en kinderen in onthaalhuizen of kraakpanden, daklozen in de noodopvang, sofasurfers zonder vast adres die tijdelijk onderdak vinden bij vrienden of familie, slachtoffers van huiselijk geweld die hun huis ontvluchten, gezinnen met financiële problemen die uit hun huis worden gezet ...

De organisaties in de dak- en thuislozensector zijn er om die mensen op weg te helpen uit hun onzekere situatie. Dat kan acuut en kortlopend zijn, zoals in de noodopvang, of intenser en van langere duur, zoals bij woonbegeleiding. Ook het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) Brussel zet daarop in. Het CAW Brussel neemt als Vlaamse welzijnsorganisatie in Brussel een bescheiden maar niet te onderschatten plaats in. In dit cahier vertellen hulpverleners Thomas, Roel, Karina, Florian en Tom hoe zij in hun werk staan. De getuigenissen van Roger, Thérèse en Hassan tonen dat de oorzaken van dak- en thuisloosheid even divers zijn als hun begeleidingsparcours.

Toch is één factor constant: de moeilijke toegang tot betaalbare huisvesting. Een doortastend woonbeleid ontbreekt, zo stellen experts. De oplossing in de strijd tegen dak- en thuisloosheid ligt volgens hen vooral daar. Projecten zoals WoonBox en WoonMobiel van SAAMO zijn inspirerend. Dit cahier neemt je mee in de zoektocht van CAW Brussel naar een toekomstgerichte invulling van hun opdracht om hulp te verlenen aan mensen met een woonproblematiek.

Klik hier om het cahier te bestellen. Je kan ook het cahier hieronder lezen.

Driemaal per jaar brengen wij een concreet verhaal over Welzijn, Wonen en Zorg in Brussel.

Het zorg- en welzijnslandschap in Vlaanderen en in Brussel is ingrijpend aan het veranderen. Demografische en organisatorische evoluties plaatsen overheden en dienstverleners voor grote uitdagingen. In Brussel beweegt er veel. Onze superdiverse stad is een labo voor nieuwe inzichten en projecten. Deze reeks cahiers wil die vernieuwing-op-het-terrein mee zichtbaar maken. Dit cahier is ondertussen het 19e in de reeks. 

Naar de cahiers

 

Contact 
olivia.vanmechelen@kenniscentrumwwz.be
02 211 02 42

Voor thema’s als woonzorg, zorgzame buurt of buurtgerichte zorg moet je bij Olivia zijn; ze volgt en ondersteunt Brusselse projecten en maakt verbindingen tussen diverse praktijken en beleid. Olivia heeft een brede kennis van en expertise in de (Brussels) welzijns- en zorgsector, over de taalgrenzen heen. Deze wendt ze aan om bij te dragen aan nieuw beleid, zowel in organisaties als bij de overheid.

lieselot.degraeve@kenniscentrumwwz.be
02 413 01 53

Met een vlotte pen en een oog voor klare taal verzorgt Lieselot de redactie van de cahiers. Samen met collega’s en partners verzamelt ze verhalen en getuigenissen uit Brusselse welzijns- en zorgthema’s. Daarmee boetseert ze toegankelijke teksten die ze bundelt in inspirerende cahiers. Verder helpt ze collega’s op weg naar heldere, doelgerichte communicatie over projecten, evenementen en meer.

Lees ook 
foto cahiers

Onze reeks cahiers maakt de vernieuwing-op-het-terrein mee zichtbaar.

Welzijn
Wonen
Zorg
Cover cahier Brusselse gezinnen met kleine kinderen in precaire leefomstandigheden

Dit cahier geeft een inkijk in het leven van gezinnen in kwetsbare leefomstandigheden en in de gezinsondersteuning op het terrein. We geven hulpverleners en...

Kennis
Welzijn
Wonen
Zorg

Dit cahier schetst de context van collectieve woonprojecten met sociaal oogmerk in Brussel.

Wonen

Derde partijen

Partner

CAW Brussel

  • biedt in de 19 Brusselse gemeenten gratis hulp- en dienstverlening aan mensen die vragen hebben of die het moeilijk hebben door persoonlijke, relationele of maatschappelijke problemen,
  • werkt rond verschillende thema’s zoals personen en relaties, thuisloosheid en wonen, verblijfszekerheid, slachtoffers en daders, enz.
  • gebruikt methodieken zoals onthaal, crisisopvang, therapie, enz.
  • werkt intersectoraal met partners die gespecialiseerd zijn in wonen, werk, personen met een beperking, jeugdhulp, ouderenzorg, gezondheidszorg, onderwijs, OCMW ’s en lokale overheden, verslaving, enz