U bent hier

CULTSENSE: werken aan een Cultuursenstieve ouderenzorg

Het project CULTSENSE (Culture sensitive education for health and care workers working with elderly with a migration background) is een Erasmus+ small scale partnershop project wat wordt vormgegeven door drie partnerorganisaties: IMEAN en Activa International uit Nederland en Kenniscentrum WWZ uit België. Met dit project willen we bijdragen aan inclusieve zorg door inzicht te krijgen in de mogelijkheden om onderwijstrajecten te verbeteren voor optimale zorg voor ouderen met een migratieachtergrond.

De beoogde projectresultaten zijn:

1. Rapportage met de uitkomsten van een onderzoek naar de relevante aspecten van cultuursensitieve zorg

2. Blauwdruk voor een cultuurgevoelig (e-based) leertraject voor gezondheids- en zorgmedewerkers die werken met ouderen met een migratieachtergrond (als basis voor een mogelijk, grootschaliger vervolgproject binnen het Erasmus+ programma).

3. Een groep van 10 gezondheids- en zorgaanbieders die een experimenteel traject hebben doorlopen en aanvullende inzichten hebben opgedaan die nodig zijn om zorg te verlenen aan oudere migranten.

Leer- en trainingssessies

Als onderdeel van het Erasmus+ project Culture sensitive education for health and care workers working with elderly with a migration background (CULTSENSE) worden in de periode van juni 2022 tot februari 2023 kennisbijeenkomsten georganiseerd in Nederland en België. Tijdens de vier geplande leer- en trainingssessies zal er een uitwisseling van methodes en kennis plaatsvinden tussen de verschillende partners. Ook zullen IMEAN en Kenniscentrum WWZ het publiek, bestaande uit gezondheids- en zorgmedewerkers en experts uit zowel Nederland als België, trainingen/workshops geven zoals ze dat in eigen land gewend zijn. Tijdens en na de trainingen worden overeenkomsten/verschillen geïdentificeerd en besproken. De waarnemingen zijn een belangrijke informatiebron voor de blauwdruk van het te ontwikkelen traject.

Lees meer over dit project op www.cultsense.eu

 

 

 

Contact 
olivia.vanmechelen@kenniscentrumwwz.be
02 211 02 42

Voor thema’s als woonzorg, zorgzame buurt of buurtgerichte zorg moet je bij Olivia zijn; ze volgt en ondersteunt Brusselse projecten en maakt verbindingen tussen diverse praktijken en beleid. Olivia heeft een brede kennis van en expertise in de (Brussels) welzijns- en zorgsector, over de taalgrenzen heen. Deze wendt ze aan om bij te dragen aan nieuw beleid, zowel in organisaties als bij de overheid.

cynthia.van.thiel@kenniscentrumwwz.be
02 413 01 48

Cynthia is geïntrigeerd door de superdiversiteit in Brussel. Die beperkt zich niet enkel tot de ruime verscheidenheid aan herkomst in Brussel, maar eveneens de diversiteit in gender, sociale klasse, handicap, seksuele oriëntatie ... Aan de hand van het kruispuntdenken geeft ze duiding over discriminatie en sociale uitsluitingsmechanismen. Daarnaast is zij het aanspreekpunt voor organisaties met vragen over cultuursensitieve zorg.

Lees ook 

Cultuursensitieve zorg heeft als doel de zorg voor mensen van vreemde origine in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te optimaliseren

Zorg
web

Leer hoe je uitsluiting en discriminatie op de werkvloer kunt verminderen