U bent hier

Informeren en Netwerking

Kenniscentrum WWZ  informeert 

De vertaling van beleidsteksten naar handvaten en bruikbare informatie kan tijdrovend zijn voor hulpverleners. Het Kenniscentrum WWZ biedt daar ondersteuning in. Wij verzamelen, verwerken en verspreiden informatie over diverse thema's. Dit doen we samen met partners uit de sector en met de intersectorale netwerker. Enkele voorbeelden van thema’s waar wij u graag mee verder helpen zijn:

  • de persoonsvolgende financiering in Brussel
  • hoe de Brusselse sector Personen met een Handicap eruit ziet. Wat is het verschil tussen het VAPH en de Phare – de Franstalige VAPH? Wat is de rol van de Federale Overheidsdienst? Waarvoor kan je bij de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie terecht met een handicap?  
  • informatie over de Vlaamse Sociale Bescherming in Brussel 
  • Rechtstreeks Toegankelijke Hulp in Brussel 

De wijze van informeren is divers. Dat kan gaan over infosessies, vormingen op maat, intervisies, publicaties ... Op basis van uw vraag bekijken we wat het beste is aangewezen.

Kenniscentrum WWZ netwerkt

Hoe werk je samen tussen sectoren? Waar vind je goede voorbeelden? Wat zijn de do’s en don’ts?
Op onze intersectorale netwerkdagen wisselen we ervaringen uit, denken we samen na over win-win situaties die ons kunnen verbinden, en leren we potentiële nieuwe partners kennen. We brengen ook hulpverleners met elkaar in contact via Kijkstages "Bij een ander".

Contact 
els.nolf@kenniscentrumwwz.be

Els legt verbanden tussen organisaties en sectoren, ondersteunt welzijnswerkers via intervisie en casussen, bijvoorbeeld in de groep Bruggenbouwer. Momenteel gaat er veel aandacht naar ondersteuning in het kader van de huidige personeelskrapte (Project Op Niveau). Ze ondersteunt ook o.a. het platform 'Regio-overleg Thuislozen Brussel". Dankzij de contacten op het terrein, heeft ze een schakelfunctie tussen het werkveld en het beleidsvoorbereidende werk van Kenniscentrum WWZ.

Lees ook 
Wonen in Brussel

Het overlegplatform van de Nederlandstalige gehandicaptenzorg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Welzijn
Zorg
Leven in Brussel

Hoe werkt het systeem van persoonsvolgende financiering in Brussel?

Welzijn
Zorg

Het kenniscentrum zet in op duurzaam intersectoraal samenwerken met begeleiding, een community; bruggenbouwers, kijkstages...

Welzijn
Zorg
Mensen overleg

Als je je tijdig aansluit bij de Vlaamse Sociale Bescherming dan kan je beroep doen op een systeem van zorgbudgetten en tegemoetkomingen .

Kennis
Welzijn
Zorg
cover cahier 9

De basisregel is: benader iemand niet vanuit zijn beperking, maar gewoon als mens.

Welzijn
Kijkstages Bij een ander

Hoe gaat het er op een ander aan toe? Kom het te weten dankzij de kijkstages

Welzijn
Zorg

Wanneer een gebouw op een doolhof lijkt, een bel te hoog staat of het voetpad versperd is, levert dat problemen op voor iedereen

Wonen