U bent hier

Leertraject cultuursensitieve zorg in woonzorgcentra

Is iedereen welkom? Hefbomen naar meer Cultuursensitieve zorg

Hoe de residentiële ouderenzorg aanzetten tot meer diversiteit en cultuursensitiviteit? Dit was de vraag die voormalig minister voor Welzijn Vandeurzen zich stelde in de aanloop naar het nieuwe woonzorgdecreet. Het woonzorgdecreet stelt scherper dan voorheen dat de woonzorgvoorzieningen werk moeten maken van diversiteit. De vaststelling luidt immers dat nog (te) weinig ouderen met een migratieachtergrond hun weg naar de ouderenzorg vinden. Maar hoe pak je dit aan? Welke drempels en hefbomen zijn er om tot meer cultuursensitieve zorg te komen?

In 2018 kreeg het Kenniscentrum WWZ samen met de KDG Hogeschool (onderzoeker Saloua Berdai Chaouni) de opdracht om kwaliteitsbevorderende elementen voor meer cultuursensitieve zorg in de residentiële ouderenzorg scherp te krijgen. Hiertoe werd een tweejarig leertraject en actieonderzoek uitgerold, samen met drie Vlaams erkende woonzorgcentra. Deze studie is in Vlaanderen uniek in zijn opzet , maar heeft - zoals elk onderzoek- zijn scope en beperkingen: er werd gekozen om het organisatieperspectief en de ervaringen van drie woonzorgcentra centraal te stellen. We opteerden voor diepgang door deze drie woonzorgcentra anderhalf jaar te volgen, en maakten ruimte om ook personeelsleden met migratieachtergrond te betrekken.

De resultaten van dit actie-onderzoek werden uitgeschreven in het rapport Is iedereen welkom?   Ook waren er twee afsluitende webinars waarin highlights van dit onderzoek werden gepresenteerd. 

Naar het rapport

Lees het verslag van webinar 1

Lees het verslag van webinar 2

Herbekijk de twee webinars:

Video webinar 1 2/10/2020
Video webinar 1 2/10/2020
Video webinar 2 9/10/2020
Video webinar 2 9/10/2020
Celine van WZC De Vijvers nam deel aan het leertraject en legt uit waarom cultuursensitieve zorg zo belangrijk is.
Celine van WZC De Vijvers nam deel aan het leertraject en legt uit waarom cultuursensitieve zorg zo belangrijk is.
Contact 
olivia.vanmechelen@kenniscentrumwwz.be
02 211 02 42

Voor thema’s als woonzorg, zorgzame buurt of buurtgerichte zorg moet je bij Olivia zijn; ze volgt en ondersteunt Brusselse projecten en maakt verbindingen tussen diverse praktijken en beleid. Olivia heeft een brede kennis van en expertise in de (Brussels) welzijns- en zorgsector, over de taalgrenzen heen. Deze wendt ze aan om bij te dragen aan nieuw beleid, zowel in organisaties als bij de overheid.

cynthia.van.thiel@kenniscentrumwwz.be
02 211 02 46

Cynthia is geïntrigeerd door de superdiversiteit in Brussel. Die beperkt zich niet enkel tot de ruime verscheidenheid aan herkomst in Brussel, maar eveneens de diversiteit in gender, sociale klasse, handicap, seksuele oriëntatie ... Aan de hand van het kruispuntdenken geeft ze duiding over discriminatie en sociale uitsluitingsmechanismen. Daarnaast is zij het aanspreekpunt voor organisaties met vragen over cultuursensitieve zorg.

Downloads 
Lees ook 

Welke drempels en hefbomen zijn er om tot meer cultuursensitieve zorg te komen? We delen met jullie de highlights uit het onderzoek tijdens 2 virtuele...

Agenda
screenshot webinar

Verslag webinar 1 ' Hefbomen voor meer cultuursensitieve zorg in de woonzorgcentra' 2/10/2020

Welzijn
screenshot webinar

Verslag webinar 2 ' Hefbomen voor meer cultuursensitieve zorg in de woonzorgcentra' 9/10/2020

Wonen
Zorg
sprekers

Trefdag Cultuursensitieve zorg in de ouderenzorg focust op het individu.

Welzijn
Zorg

Cultuursensitieve zorg heeft als doel de zorg voor mensen van vreemde origine in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te optimaliseren

Zorg

Derde partijen

Karel De Grote Hogeschool

De Karel de Grote Hogeschool...

  • is een katholieke hogeschool in Antwerpen met ongeveer 13.500 studenten en ongeveer 1.400 werknemers.
  • staat voor duurzame ontwikkeling: van studenten, medewerkers en samenleving. In onderlinge interactie, vanuit een uitnodigende leer-, leef-  en werksfeer. Om telkens weer het beste uit iedereen te halen, en samen naar topkwaliteit te streven. Door waarden gedreven, christelijk geïnspireerd, open voor andere levensbeschouwingen.
  • maakt samen, en met beide voeten in de wereld, KdG: puur, warm en dynamisch. Ze leggen de lat hoog, met respect en kansen voor iedereen. Hun alumni, studenten en medewerkers nemen verantwoordelijkheid op voor een duurzame samenleving. Doordacht en gedurfd.

Vlaanderen

Overheidsdienst

Vlaanderen...

  • werkt met het Agentschap Zorg en Gezondheid elke dag aan de gezondheid en het welzijn van alle Vlamingen, van jong tot oud.
  • zorgt ervoor dat er voldoende en kwaliteitsvolle zorgvoorzieningen zijn in de thuiszorg, de ouderenzorg, de algemene en de geestelijke gezondheidszorg.
  • helpt Vlamingen ook om gezond te leven.
  • redt levens door gevaarlijke en besmettelijke ziektes te bestrijden, met vaccinaties voor kinderen en volwassenen, maar ook door op het terrein in te grijpen bij lokale 'epidemieën'.
  • helpt de mensen om hun zorg betaalbaar te houden.