U bent hier

Vrijwilligersmarkt Superdivers

Vrijwilligerswerk op maat van motivatie en talenten

Onze vrijwilligersmarkt Superdivers in een notendop

Aan ons onthaal voor vrijwilligerswerk kregen we regelmatig bezoekers met een migratieachtergrond die moeilijk vrijwilligerswerk vonden. Taal was een voor de hand liggende reden, maar evenzeer was de aard van het vrijwilligerswerk te veeleisend. Tevens kwam de vraag van het Agentschap voor Integratie & Inburgering en de Centra voor Volwassenonderwijs (CVO) naar mogelijkheden voor anderstaligen, veelal mensen met migratieachtergrond.

 

Enerzijds een manier vinden om een grote groep kandidaat-vrijwilligers met migratieachtergrond een plaats te geven in het vrijwilligerswerk op maat van hun talenten en competenties. Anderzijds vrijwilligersorgansaties zoeken die open staan voor vrijwilligers die geen of beperkt Nederlands spreken of het Nederlands willen oefenen, d.w.z. die tijd en moeite willen steken in omkadering en versterking van het individu.

Zo ontstond het idee om een vrijwilligersmarkt te organiseren waar de kandidaat-vrijwilligers en de vrijwilligersorganisaties elkaar kunnen ontmoeten. 

Een vrijwilligersmarkt op maat van de kandidaat-vrijwilligers neemt de eerste drempel, de stap zetten naar een vrijwilligersorganisatie, weg. Er wordt een omgeving gecreëerd waarin iedereen zichzelf kan zijn en waar de vrijwilligersorganisaties de tijd kunnen nemen om te polsen naar de kwaliteiten en talenten.

Een informeel gesprek opent de weg naar een eerste afspraak waarop de kandidaat-vrijwilliger de vrijwilligersorganisatie beter leert kennen. Vervolgens kan hij zich engageren om vrijwilligerswerk op maat van zijn motivatie en talenten uit te voeren.

Dankzij de samenwerking met doorverwijzers en een voorbereidende vorming werden alle betrokkenen voldoende geïnformeerd en nam iedereen met eenzelfde ingesteldheid deel aan de vrijwilligersmarkt.

De eerste Vrijwilligersmarkt Superdivers (maart 2017) was een schot in de roos: 18 organisaties die vrijwilligers zochten en 400 geïnteresseerde kandidaten. De volgende edities ging verder op hetzelfde elan. Aan dat succes ging telkens maanden voorbereiding vooraf.

Lees ook 

Kom naar onze vrijwilligersmarkt op  november 2023

Agenda

creëer kansen tot ontmoeting en stimuleer het lokale vrijwilligerswerk

Vrijwilligers

Ontdek welk type vrijwilliger jij bent. Doe de vrijwilligerstest.

Vrijwilligers

Is jouw cliënt of cursist toe aan vrijwilligerswerk?

Vrijwilligers

Vorming en begeleiding over vrijwilligerswerk op maat van jouw organisatie

Vrijwilligers

Derde partijen

Partner

Agentschap Integratie en Inburgering - bon regio Brussel

Het Agentschap Integratie en Inburgering voert het Vlaamse inburgerings- en integratiebeleid uit. Hun dienstverlening vertrekt vanuit de noden en vragen van zowel burgers, diensten als het beleid. Het regiohuis ondersteunt lokale besturen, diensten en voorzieningen. 

Partner

CVO Lethas

CVO Lethas is het grootste Centrum voor Volwassenen Onderwijs in de Brusselse regio. Heel veel anderstaligen volgen een taalopleiding Nederlands bij CVO Lethas. 

Partner

Vluchtelingenwerk

Vluchtelingenwerk is gespecialiseerd in heel wat thema's rond asiel. Met deze expertise zetten ze druk op het beleid, ondersteunen ze iedereen die werkt met vluchtelingen en vangen ze asielzoekers op. 

Partner

Brusselleer

Brusselleer, een centrum voor basiseducatie, helpt om kennis van taal, rekenen, computer en algemene vorming op te frissen en te versterken. Stap voor stap en in het tempo van de leerling.