U bent hier

Op niveau: werken in welzijn en zorg in Brussel

De arbeidsmarkt in welzijn en zorg heeft het moeilijk. Wat kunnen wij daaraan doen?

“Zijn we wel mee met de nieuwe manieren van medewerkers ondersteunen?”[1]

“Binnen welzijn werken we op maat van onze gebruikers, dat moeten we ook voor onze medewerkers durven doen.”[2]

De huidige krapte op de arbeidsmarkt is een hot item in het nieuws. De zorgsector, de kinderopvang en het onderwijs kregen al heel wat spreektijd in de media. De welzijnssector helaas nog niet. Nochtans zijn ook daar de noden en tekorten hoog. De Brusselse welzijnssector stelt ongeveer 35.000 mensen tewerk. Het aantal arbeidsplaatsen blijft stijgen en dus ook de vraag naar personeel. Dat dit vraagt om een aanpak op korte én lange termijn toont o.a. de spanningsindicator aan. Dit cijfer, dat het aantal werkzoekenden dat beschikbaar is per vacature aangeeft in Vlaanderen, daalde voor bepaalde beroepen sterk tussen 2014 en 2019.

Beroepsgroep

Spanningsindicator 2014

Spanningsindicator 2019

Aantal vacatures 2019

Opvoeder-begeleider

31

5,5

4455

Ergotherapeut

4

1,69

1023

Begeleider kinderopvang

26

7,24

3159

Maatschappelijk werker

30

9,25

2255

Bron: VDAB; rangschikking op basis van spanningsindicator 2019]

Om voldoende personeel op het werkveld te hebben, ondanks de uitstroom en het moeilijker vinden van personeel, zal er blijvend moeten worden geïnvesteerd in opleiding en in vorming van werknemers. Er zal ook werk zijn aan het aanpassen van het werkveld om zo de huidige pijnpunten (uitstroom, werkdruk, arbeidsomstandigheden…) weg te werken.

Met het project Op niveau: werken in welzijn en zorg in Brussel willen we de welzijnssector mee op de kaart zetten en zijn plaats laten innemen in het maatschappelijke debat!

We willen vernieuwend nadenken over het vinden, aantrekken en behouden van medewerkers in Brussel. Dit met aandacht voor de specifieke Brusselse context: grootstedelijk, superdivers, meertalig en met uitdagingen op vlak van mobiliteit en huisvesting. We bekijken hoe we de gekende drempels voor de in- en zijstroom van nieuwe medewerkers kunnen verlagen.

Bij dit alles vertrekken we vanuit de mogelijke inspanningen die we als welzijns -en zorgorganisaties – eventueel in samenwerking met andere partners – zelf kunnen aanpakken. We stimuleren het overleg binnen de welzijn- en zorgsector over de verschillende profielen en subsectoren heen. Samenwerken om samen sterker te zijn. Ook op beleidsmatig niveau willen we in overleg treden en suggesties overmaken. Zo zoeken we naar manieren om tegemoet te komen aan de steeds veranderende maatschappelijke realiteit.

'Op niveau' is een project in samenwerking met het Huis voor Gezondheid.


[1] Citaat uit onze gesprekken met verschillende werkgevers in de welzijnssector.

Lees ook 

We geven 10 tips om je vacature en jezelf als werkgever aantrekkelijker te maken. Want ook jij als werkgever moet “solliciteren”!

Welzijn
Cover cahier Werken in welzijn en zorg in  Brussel

De welzijns- en zorgsector is een van de grootste op de Brusselse arbeidsmarkt. Dit cahier wil een hulpmiddel zijn voor iedereen die zich in Brussel inzet...

Kennis

Derde partijen

Mede-inrichter

Huis voor Gezondheid

Het Huis voor Gezondheid…

  • brengt zorgverleners en organisaties samen met het oog op meer coördinatie en samenwerking in de Brusselse zorg,
  • zoekt een oplossing voor een aantal uitdagingen in de Brusselse gezondheidszorg,
  • weerspiegelt het engagement van de beleidsmakers om te investeren in de Nederlandskundige gezondheidszorg in de hoofdstad,
  • streeft naar een efficiënte zorgorganisatie met het oog op een kwaliteitsvol zorgaanbod in Brussel,
  • ondersteunt zorgverleners en organisaties van zorgverleners die in de context van een superdiverse hoofdstad toegankelijke en kwaliteitsvolle zorg willen bieden,
  • faciliteert / initieert dankzij het delen van zijn kennis van het Brusselse zorglandschap, samenwerking en netwerking tussen organisaties en zorgverleners met als doel het verbeteren van de toegang en de kwaliteit van de gezondheidzorg voor personen die beroep willen doen op de Nederlandstalige zorg in Brussel.