U bent hier

Participatie en solidariteit zijn mooie woorden

De begeleidingsdiensten bepalen mee wie hier komt wonen.

Sociaal Verhuurkantoor Baita beheert en verhuurt meer dan 250 woningen aan gezinnen met een laag inkomen. Vaak worden deze woningen in samenwerking met de eigenaar volledig gerenoveerd, alvorens ze te verhuren. Gert Van Snick, coördinator van Baita vzw, engageerde zich graag voor het project Samenhuizen.

“Solidaire woonvormen zoals Samenhuizen zijn erg geschikt voor kwetsbare bewoners die nood hebben aan begeleiding. Daarom werken wij samen met gespecialiseerde diensten die zich om die groepen bekommeren. Zij weten best wat nodig is voor de mensen die zij begeleiden, terwijl wij passende woningen aanbieden.

Als verhuurkantoor zijn wij gebonden aan reglementen en wachtlijsten, maar wij zijn bewust voorstander van positieve discriminatie bij de toewijzing in bepaalde projecten. Daar zijn het onze partners die bepalen welke bewoners zij willen aantrekken. Onze rol bestaat erin om mee vorm te geven aan het project dat de initiatiefnemers voor ogen hebben, voor de doelgroep waar zij willen mee werken. Wij treden op als verhuurder en beheerder van de woning, maar de sociale begeleiding gebeurt door de partner. Als er bijvoorbeeld een huurconflict is, moeten begeleiders vanuit een vertrouwensrelatie met hun cliënt kunnen blijven werken. Indien zij eigenaar en verhuurder zijn, wordt dat veel moeilijker.

In de Raad van Bestuur van Baita zitten vertegenwoordigers van verschillende begeleidingsdiensten. Wij zijn uit die diensten ontstaan en dat heeft onze identiteit gevormd. Ons doel is om aangepaste woningen aan te bieden voor mensen met een beperking, ouderen of specifieke doelgroepen, en daarbij de initiatiefnemers zoveel mogelijk te ondersteunen. Zo vroegen we voor het project Samenhuizen alle renovatie- en energiepremies aan.

Elk project waar wij ons voor engageren is anders, met andere partners, doelgroepen, woonvormen, behoeften, bewoners, enzovoort. Die variatie maakt het boeiend. Bij solidair wonen telt niet enkel de kwaliteit van de woningen, maar vooral de groep die er samenwoont. Enige groepsvorming vooraf is wenselijk, maar niet altijd mogelijk. Het is niet omdat je een dossiertje aanlegt, dat je meteen al die kandidaten op het juiste moment bij elkaar kunt brengen zodra de woningen instapklaar zijn. Eens de groep gevormd is, is het overigens noodzakelijk om die te blijven ondersteunen. Participatie en solidariteit zijn mooie woorden, maar net dat is het moeilijkste om te organiseren. Dat vraagt veel begeleiding, ondersteuning, vrijwilligers en blijvende inzet. Zo niet eindig je met een mooie verzameling aangepaste woningen, waar elke bewoner autonoom functioneert, maar waar het gemeenschappelijke dreigt te verdwijnen. Terwijl net dat de essentie is van solidair wonen.”

Lees ook 

Wij zijn met acht collega’s en verzorgen zeven dagen per week de permanenties, 24 uur per dag.

Welzijn
Wonen
Zorg
samen rond de tafel

“Toen ik naar Brussel kwam, wilde ik vooral met mensen in armoede werken.Ook het project Samenhuizen past daarin"

Welzijn
Wonen
Zorg
overleg

Wat loopt goed, en wat kan beter?

Welzijn
Wonen
Zorg
lieve de kempeneer

Lieve Dekempeneer: "Ook de bewoners krijgen in dit project veel leerkansen."

Welzijn
Wonen
Zorg
kaders aan de muur

Zonder de samenwerking tussen verschillende organisaties en partners zou Samenhuizen niet bestaan en zou het ook niet kunnen overleven

Welzijn
Wonen
Zorg
cover cahier

Naast jongeren en senioren wonen er ook volwassenen met een geheugenstoornis, een verstandelijke of een psychiatrische problematiek. Allen zijn blij om...

Wonen
foto cahiers

Onze reeks cahiers maakt de vernieuwing-op-het-terrein mee zichtbaar.

Welzijn
Wonen
Zorg

Derde partijen

Partner

Sociaal Verhuurkantoor Baita

Sociaal Verhuurkantoor Baita ...

  • is sinds 1997 erkend als Sociaal Verhuurkantoor,
  • huurt woningen op de private markt en verhuurt die aan een redelijke prijs aan kwetsbare bewoners,
  • staat dankzij de gewestelijke erkenning en betoelaging borg voor de huurder,
  • stelt zich garant voor alle verplichtingen van de huurder, zoals onderhoud en betaling van de huur,
  • beheert de woning zonder kosten voor de eigenaar (contracten, plaatsbeschrijvingen, lasten),
  • werkt samen met eigenaars om hun eigendom te renoveren, vraagt renovatiepremies aan en volgt de werf op,
  • werkt bij toewijzing van woningen samen met organisaties die nadien instaan voor de begeleiding van de huurders.