U bent hier

GEZOCHT: Organisaties die vernieuwend willen werken rond personeelsschaarste

Samen bundelen we de krachten om personeelskrapte tegen te gaan! 

Uit demografische prognoses van Statbel blijkt dat het verschil tussen de actieve bevolking en de uitstromende pensioengerechtigde bevolking zal blijven toenemen tot het jaar 2060. Er gaan dus steeds meer mensen op pensioen en er komen minder werkkrachten bij. We worstelen nu al met hevige tekorten, maar de situatie zal zichzelf niet zomaar oplossen op de korte termijn. Het is meer dan nodig dat de Brusselse welzijns- en zorgsector zich goed voorbereidt op moeilijke tijden.

Om jullie daarbij te helpen, organiseren we de volgende twee acties voor organisaties die actief zijn in Brussel.

1. Pooling tussen welzijnsorganisaties

Wat? Meerdere verschillende of gelijkaardige organisaties verenigingen zich met als doelstelling elkaar te versterken en samen te doen wat men alleen niet kan, via een zoektocht naar nieuwe werkwijzen.

Doel? Een betere werkbaarheid bij personeelsschaarste, efficiënter personeelsbeheer, effectiever aanwerven en behoud van sollicitanten en personeel in de pool of sector. Zo bereiden we organisaties voor op de toekomst met nog meer personeelsschaarste.

Het gaat niet om fusies maar wel om solidaire samenwerkingen op bepaalde terreinen, binnen de wettelijke mogelijkheden, om een oplossing te bieden voor de huidige personeelsschaarste.

Hoe? Kenniscentrum WWZ faciliteert via een procesbegeleiding een traject met 8 à 10 organisaties. We organiseren 6 bijeenkomsten die om de 3 à 4 weken zullen plaatsvinden tussen april en november 2024.

  • We zoeken synergieën op basis van de noden en thema's die we opvangen: aanwervings- en vacaturebeleid, loopbaanbeleid (job-redesign, loopbaan-re-design, interne doorstroom in pool bevorderen …), vorming en inwerking (bv. gezamenlijk vormingen organiseren of vorming geven aan elkaar), inzetten op welzijn en werkbaarheid van het werk, ondersteuning en coaching, operationele ingrepen ...
  • We faciliteren het traject tussen organisaties via een kennismakingsgesprek, een voorbereidend document als basis voor het gesprek en een procesbegeleiding tijdens het gesprek. 
  • We delen goede praktijken met het werkveld.

Voor wie? Directies en HR-verantwoordelijken uit de welzijns- en zorgsector in Brussel

Wanneer? donderdag- en/of vrijdagochtenden tussen april en november 2024

Begeleiding: Kenniscentrum WWZ

Prijs: Gratis

Geïnteresseerd om deel te nemen aan de pooling?

Schrijf je in voor 25 maart 2024 via onderstaande knop.

Inschrijven

Vragen?

Contacteer Kris Gysen, Projectmedewerker Werken in welzijn en zorg in Brussel kris.gysen@kenniscentrumwwz.be of  0476/22.71.65

2. Over het muurtje kijken: non-profit en profit leren van elkaar hoe we omgaan met personeelsschaarste

Wat? Je neemt deel aan een kort leertraject van twee ontmoetingen met een profit-organisatie die wij aan jouw organisatie koppelen. Door praktijkuitwisseling verkennen beide organisaties nieuwe invalshoeken in hun zoektocht naar omgaan met personeelsschaarste. Je leert van elkaar door van een ander perspectief naar een organisatie, zijn werknemers en het resultaat te kijken.

Hoe? Kenniscentrum WWZ faciliteert de gesprekken tussen beide partijen via:

  • een kennismakingsgesprek om noden en vragen over de HR-situatie in kaart te brengen
  • een profit-partner zoeken
  • een voorbereidend document als basis voor het gesprek
  • een begeleiding tijdens het gesprek.

Interessante goede praktijken worden nadien gedeeld met de sector.

Voor wie? Directies en HR-verantwoordelijken uit de welzijns- en zorgsector in Brussel

Wanneer? Overeen te komen (tussen april en november 2024)

Prijs: Gratis

Begeleiding: Kenniscentrum WWZ

Wil jij ervaring uitwisselen met een speler uit de profitsector en nieuwe perspectieven belichten?

Schrijf je in voor 25 maart 2024 via de onderstaande knop

Inschrijven

Vragen?

Contacteer Kris Gysen, Projectmedewerker Werken in welzijn en zorg in Brussel kris.gysen@kenniscentrumwwz.be of  0476/22.71.65

Contact 
kris.gysen@kenniscentrumwwz.be
02 211 02 49
0476 22 71 65

Kris zoekt oplossingen voor de huidige personeelsschaarste en de bijkomende problemen zoals werkdruk, burn-out en ‘step-out’. Dankzij haar ervaring als leidinggevende in ambulante en residentiële welzijns- en overheidsdiensten in Brussel heeft zij een brede voeling met het terrein. Daardoor kan ze gericht en over diensten heen zoeken naar de innoverende aanpak die de Brusselse welzijnssector in de toekomst nodig heeft, zowel op gebied van human resources als werkorganisatie.

Lees ook 
Cover cahier Werken in welzijn en zorg in  Brussel

De welzijns- en zorgsector is een van de grootste op de Brusselse arbeidsmarkt. Dit cahier wil een hulpmiddel zijn voor iedereen die zich in Brussel inzet...

Kennis

We geven 10 tips om je vacature en jezelf als werkgever aantrekkelijker te maken. Want ook jij als werkgever moet “solliciteren”!

Welzijn