U bent hier

Verslag kennisatelier 1: Jongeren op de arbeidsmarkt en Actiris

Jongeren zijn een belangrijke bron van talent voor jouw organisatie

Andere tijden vragen om anders werken

De huidige krapte op de arbeidsmarkt daagt ons uit om vernieuwend te denken rond het aantrekken en behouden van medewerkers in Brussel. In de kennisateliers "Andere tijden, anders werken" gaan we op zoek hoe we zelf verandering kunnen waarmaken. We blikken terug op het eerste kennisatelier, over jongeren op de arbeidsmarkt en Actiris

Jongeren op de arbeidsmarkt

Daarna vertelde Fatima Yassir ons meer over hoe we jonge starters op de werkvloer (beter) kunnen begeleiden. Ze gaf waardevolle inzichten om de leefwereld en noden van deze groep beter te begrijpen. Dit is erg belangrijk aangezien jongeren de belangrijkste instroom zijn in onze arbeidsmarkt.

6 belangrijke inzichten om in je organisatie mee aan de slag te gaan:

 1. Een leidinggevende moet voor jongeren vooral uitblinken in een ondersteunende begeleiding. Regelmatige en (taak)gerichte feedback is hierbij belangrijk.

 2. Jongeren zijn klaar voor de wereld en kennen in korte tijd een enorme leercurve. Op de werkvloer willen ze blijven groeien en ontwikkelen. Een gidsende hand helpt de bomen door het bos te zien.

 3. Soft skills zijn de skills van de toekomst. Toch ontbreken zowel jongeren als leidinggevenden de vaardigheden om over soft skills te spreken. Tijd voor het opkrikken van deze soft skills.

 4. Creativiteit en ondernemerszin stimuleren en omkaderen in je organisatie zorgt voor een uitdagende omgeving. Laat jongeren hiermee aan de slag gaan maar voorzie wel een vangnet en kader.

 5. Het maatschappelijk engagement van jongeren is individueel en projectmatig. Ze binden zich niet zo snel langdurig en formeel aan een organisatie. Elke (sociale) organisatie moet nadenken hoe ze op deze vorm van engagement kunnen inspelen.

 6. Jongeren hebben weinig ervaring met solliciteren, werk zoeken, en werkattitude of met het openen van een bankrekening, afsluiten van een hospitalisatieverzekering en belastingaangiften. Plots moeten ze dit zelf kunnen. De werkgever, of de sociale dienst, kan ook een gids zijn in de rechten en plichten van hun werknemers.

We vatten de informatie over jongeren op de arbeidsmarkt samen in een handige kennisclip, die je hieronder kan bekijken.

Klik hier voor een handig, beknopt overzicht met tips over jongeren op de werkvloer.

We vatten hier kort het aanbod voor werkgevers van Actiris samen:

 • Het plaatsen van een vacature. Dit is o.a. belangrijk omdat alleen de vacatures die bij Actiris en bij VDAB worden geplaatst mee worden opgenomen in de statistieken van de overheid (denk aan het detecteren van een arbeidskrapte of een knelpuntberoep). En natuurlijk zorgt het ervoor dat mogelijke kandidaten weten dat ze bij jou kunnen solliciteren!
 • Rekrutering: Actiris helpt je zoeken naar de geschikte medewerker in de grootste databank van kandidaten in Brussel. Zij kunnen je helpen zoeken naar een match bij één van hun 85.000 kandidaten. Dit doen ze gratis. Neem contact op met de consulent ‘Diensten aan personen’.
 • Financiële steun: Actiris helpt werkgevers in Brussel met premies zoals activa.brussels of andere voordelen zoals de taalcheque om een nieuwe medewerker aan te werven. Premies richten zich bv op het aanwerven van een jongeren of 57+’er. Cheques ondersteunen wanneer je medewerkers bepaalde vormingen wil laten volgen.
 • Stages bieden  werkzoekenden de mogelijkheid om een vak te leren en hun competenties te ontwikkelen op de werkplek. Als organisatie krijg je dan weer de kans om je potentieel volgende werknemer op te leiden in functie van de noden van je organisatie. Actiris heeft verschillende opleidingsformules die de drempel financieel verlagen.
 • Actiris zet zich actief in voor de integratie van de meest kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt en de naleving van de antidiscriminatiewet.

Het was een boeiende middag die stof tot nadenken en experimenteren gaf!

Het volgende kennisatelier in de reeks 'Andere tijden, anders werken' gaat door op 14 februari, meer info vind je hier.

 

Ontdek de andere kennisateliers

 

Lees ook 

Speciaal voor de ondersteuning van het HR-beleid van grote en kleine organisaties ontwikkelde Verso een HRscan.

Kennis
Welzijn
Wonen
Zorg

6 keer aan de slag met het HR-beleid van je organisatie

Agenda

We geven 10 tips om je vacature en jezelf als werkgever aantrekkelijker te maken. Want ook jij als werkgever moet “solliciteren”!

Welzijn
onthaal op het werk

Investeren in een goed onthaalbeleid maakt een verschil.

Welzijn
stagiairs

De opleidingen sociaal werk geven aan dat ze minder stageplekken vinden voor hun studenten. Wij doen een warm pleidooi om de deur niet dicht te doen voor...