U bent hier

Andere tijden, anders werken

Op zoek naar de verandering die we nodig hebben

De huidige krapte op de arbeidsmarkt daagt ons uit om vernieuwend te denken rond het aantrekken en behouden van medewerkers in Brussel. In deze sessies gaan we op zoek hoe we zelf verandering kunnen waarmaken. We nemen het eigen HR-beleid onder de loep, duiken in inspirerende voorbeelden en verdiepen ons in de toekomst van de organisatiecultuur.

We willen een plek creëren waar jullie niet alleen kennis kunnen opdoen, maar waar jullie ook aan de slag kunnen met voorbeelden uit jullie eigen organisaties. We stimuleren een open dialoog onder de aanwezige deelnemers.

 

PROGRAMMA

De namiddagen zien er telkens als volgt uit:

12.30-13.00: ontvangst met broodjeslunch

13.00-15.30: spreker(s)

15.30-16.00: tijd om samen af te sluiten en de belangrijkste bedenkingen van de namiddag mee te nemen

 

6 december 2022: Andere tijden, anders werken: kick-off met Fatima Yassir en Actiris

Verwelkoming door Kenniscentrum WWZ en Huis voor Gezondheid

Fatima Yassir is de uitgelezen persoon om ons warm te maken onze blik te verruimen. Ze schreef het boek #ZeroExclusion (samen met Wendy Ransschaert"). Insteek van het boek: een inclusief hr-beleid is dé toegang tot de talenten op onze arbeidsmarkt van morgen. In het recent uitgebrachte rapport 'Ik wil een gids! Jonge werknemers aan de start van hun loopbaan' duikt ze dieper in een belangrijke doelgroep die we ook niet mogen vergeten. Per definitie zijn deze jonge werknemers immers cruciaal kapitaal om onze arbeidsmarkt duurzaam draaiende te houden. 

Kom en ontdek hoe jij als werknemer de ideale danspartner wordt voor het talent van morgen!
 

Vanuit het werkveld horen we dat het aanbod van Actiris nog te weinig gekend is. Nochtans kunnen zij heel wat doen om jullie te ondersteunen:

  • Zo helpt Actiris werkgevers in Brussel met premies zoals activa.brussels of andere voordelen zoals de taalcheques om een nieuwe medewerker aan te werven. 
  • Met meer dan 85.000 kandidaten beschikt Actiris over de grootste databank in Brussel. Ideaal om nieuwe medewerkers te vinden.
(Her)ontdek deze partner voor jullie Brusselse organisatie!
 
LIVESTREAM: De kick-off zal je ook kunnen volgen via livestream (aan een inschrijfprijs van €15).
 
De inschrijvingen worden afgesloten op 5/12.
 
 

10 januari 2023: Uw HR-beleid in kaart

Het nieuwe jaar zetten we direct in met een analyse van de eigen organisatiestructuur. Zo weet je tenminste met welk (werkgerelateerd) goed voornemen eerst van start te gaan.

Met de HRscan van HRwijs breng je je HR-beleid in kaart. Staat je medewerkersbeleid op punt? Op welke domeinen kan je verbetering boeken? Waar ben je goed bezig? In deze workshop krijg je een eerste inzicht in hoe ver jouw organisatie staat in een professioneel medewerkersbeleid. Je kunt je ervaringen en aanpak uitwisselen met andere (kleine) vzw’s of starters in HR. De HRscan is een interactieve aanpak, op basis van een vragenlijst, waarbij we 9 thema’s overlopen in je HR-beleid. De workshop is efficiënt en praktisch.

 

14 februari 2023: Het nieuwe aanwerven

Er is geen oplossing voor personeelskrapte mogelijk, zonder stil te staan bij diversiteit en inclusie. Met de juiste aanpak, gebaseerd op stevige fundamenten, kan elke organisatie nieuw talent aanwerven. 

Aarnout Lanckriet - coördinator bij LEVL en bezieler van Factor50 - heeft het in dit kennisatelier over diversiteit, identiteitsassen, intersectionaliteit en inclusie. Want wat betekenen deze begrippen eigenlijk in een snel veranderende maatschappelijke context? Van daaruit analyseren we waarom het voor organisaties belangrijk is om in te zetten op inclusie en diversiteit. 

Daarna worden de instrumenten om in te zetten op een inclusieve rekrutering en aanwerving bovengehaald. Breng zeker je eigen vacaturetekst mee! Zo zet je alvast een belangrijke stap naar nieuw talent. 

 

28 maart 2023: Werkplekleren, hoe dan?

Werkplekleren, learning on-the-job, duaal leren... allemaal termen die gebruikt worden om een hands-on opleiding op de werkvloer aan te duiden. Het idee is eenvoudig hoe pak je zoiets aan in de praktijk? Odisee bouwde al heel wat ervaring op met werkplekleren omdat dit centraal staat in hun graduaatsopleidingen. In deze namiddag vertellen ze meer over wat werkplekleren is en hoe zij hier mee aan de slag gaan. Er is tijd voor vragen en uitwisseling. 

 

25 april 2023: Hoe doen anderen het?

Tijd om ons te laten inspireren door de praktijk! Vandaag nodigen we verschillende organisaties uit die al actief aan het experimenteren zijn met de thema's die in deze sessie aan bod kwamen. 

- Foyer heeft sinds begin de jaren 1980 een ruime expertise opgebouwd rond meertalig opvoeden, omgaan met thuistalen en het aanleren van de integratieta(a)l(en). Zij zijn de experts ter zake om het te hebben over meertaligheid op de werkvloer. 

- Molenbeek Rebels is een sociaal sportinitiatief dat zich de persoonlijke ontwikkeling en het empowerment tot doel stelt van meisjes die opgroeien in kwetsbare situaties. Ze laten zich niet in een hokje duwen en doen aan sport, welzijn én jeugdwerk.

- een derde good practice moet nog bevestigen

 

30 mei 2023: De toekomst van de werkplek

De krappe arbeidsmarkt vraagt van werkgevers dat zij durven te sleutelen aan het werk in de organisatie. Of, anders gezegd, de taken in de organisatie op een slimme wijze te herverdelen. Zo kan het werk beter aansluiten bij wat (potentiële) medewerkers kunnen, willen en belangrijk vinden in werk. Dat sleutelen aan werk kennen we als job redesign. 

Tijdens deze sessie neemt Bart Moens, docent-onderzoeker aan de Odisee hogeschool, je mee in de wereld van job redesign. Hij laat je kennismaken met verschillende job redesign methodieken, zoals job crafting, job carving en inclusief job design. 

Denk niet te snel dat job redesign start en stopt bij een commitment van de directie. Want de krakers en makers van job redesign zijn leidinggevenden. Daarom gaan we in deze sessie, naast kennisdeling en korte oefeningen, ook graag met jullie in discussie over mogelijke toepassingen van job redesign in jouw organisatie of team. Zo komen jullie meer te weten over de meerwaarde ervan, de rol die jij hierin kan/wil spelen, de eventuele verwachte drempels of weerstanden en hoe deze te omzeilen, etc.

 

Voor meer informatie en interesse kan je steeds terecht bij Fauve (fauve.peirelinck@kenniscentrumwwz.be).

Adres 

Gemeenschapscentrum Elzenhof, Kroonlaan 12, 1050 Elsene

Datum 
dinsdag, 6 december, 2022 - 12:30 tot 16:00
dinsdag, 10 januari, 2023 - 12:30 tot 16:00
dinsdag, 14 februari, 2023 - 12:30 tot 16:00
dinsdag, 28 maart, 2023 - 12:30 tot 16:00
dinsdag, 25 april, 2023 - 12:30 tot 16:00
dinsdag, 30 mei, 2023 - 12:30 tot 16:00
Prijs 
25 euro per sessie - 110 euro voor 6 sessies (inclusief broodjeslunch) // 15 euro voor de livestream op 6 december
Lees ook 

De huidige krapte op de arbeidsmarkt is een hot item in het nieuws. De zorgsector, de kinderopvang en het onderwijs kregen al heel wat spreektijd in de...

We geven 10 tips om je vacature en jezelf als werkgever aantrekkelijker te maken. Want ook jij als werkgever moet “solliciteren”!

Welzijn
onthaal op het werk

Investeren in een goed onthaalbeleid maakt een verschil.

Welzijn

Met deze workshopreeks willen we inzetten op het behouden en verhogen van veerkracht bij zorg- en welzijnsprofessionals

Welzijn