U bent hier

Een Wegwijs in Brussel voor nieuwe medewerkers

Nieuwe werknemers wegwijs maken in Brussel

De personeelskrapte op de arbeidsmarkt zet ook de Brusselse welzijns – en zorgorganisaties voor uitdagingen. Verschillende platformen en organisaties onderzoeken momenteel welke acties nodig zijn om nieuwe medewerkers aan te trekken.  

Heel wat organisaties en professionals sturen regelmatig signalen uit dat het voor nieuwe werknemers in Brussel niet evident is om hun weg te vinden in de uitgebreide sociale kaart met een Vlaams, Franstalig en bicommunautair aanbod en om een eigen netwerk van hulp- en dienstverleners en organisaties uit te bouwen. Ook de diversiteit van hulpvragers, precaire situaties en problematieken eigen aan een grootstad en aankomststad is een hele opgave. Werkgevers en collega’s doen hun best om nieuwe medewerkers op weg te helpen maar vaak ontbreekt de tijd en ruimte om hen grondig te informeren over en te introduceren in het Brusselse hulp- en dienstverleningslandschap.  

Daarom willen we een gezamenlijke opleiding - noem het een Brusselbad - uitwerken voor nieuwe, Brusselse werknemers. Op die manier slaan we twee vliegen in één klap: werkgevers en collega’s kunnen in hun interne opleidingen focussen op de eigen organisatie en hulp- en dienstverleningspraktijk én nieuwe medewerkers krijgen een algemene introductie van alle aspecten die ‘werken in Brussel’ moeilijk maar ook zo boeiend maken. Daarnaast, en minstens even waardevol, ontmoeten nieuwe medewerkers via het Brusselbad instromers uit diverse organisaties.   

Inhoud van het Brusselbad

In 2022 bundelden Het Kenniscentrum WWZ, Opgroeien, VGC en Sterk Sociaal Werk Brussel de krachten. Een bevraging werd tijdens de zomer uitgestuurd, 108 waardevolle antwoorden kwamen terug, waaruit vooral bleek hoe zinvol de sector het idee van een Brusselbad vond. Ondertussen zijn we met stuurgroep in gang geschoten en komen er ook enkele partners bij zoals Huis voor gezondheid en CAW Brussel. Het Kenniscentrum WWZ neemt de coördinerende rol op. Ondersteunend is er een operationele groep en een klankbordgroep.   

In het aanbod nemen we het volgende op: 

  • Intro in het institutionele Brussel  
  • Introductie en grote ingangspoorten per thema in zorg en welzijn voor het Nederlandstalig, Franstalig en bicommunautair aanbod. Focus ligt op de specifieke Brusselse situatie en aandachtspunten en wat het werken hier anders maakt dan bijvoorbeeld in Vlaanderen.
  • Bekendmaken van het bestaande aanbod van intervisies, overlegplatformen en diepgaandere vormingen waarop deze starters en hun (meer ervaren) collega’s kunnen aansluiten  
  • Het kwetsbare profiel van de Brusselaar           
  • Aanknopingspunten over hoe je verder aan de slag kunt   

De betrachting is om een format uit te werken dat beantwoordt aan de huidige noden en een balans vindt tussen uw tijdsinvestering en de nood netwerkvorming/ontmoeting en het gebruik maken van digitale kennisclips. De planning is een kick off in oktober 2023 voor nieuwe medewerkers. Die wordt geëvalueerd zodat we al dan niet kunnen werken aan een verder, structureel aanbod!

Doet u mee?

We willen u graag uitnodigen om mee dit vormingsaanbod mee vanuit uw noden uit te bouwen. Daarom nodigen wij u uit op de eerste klankbordgroep die zal plaatsvinden op 7 maart vanaf 13u30 in de lokalen van Odisee-hogeschool. Heb je interesse om mee te volgen? Neem dan snel contact op met els.nolf@kenniscentrumwwz.be 

Ik wil mijn ideeën delen

Contact 
els.nolf@kenniscentrumwwz.be

Els legt verbanden tussen organisaties en sectoren, ondersteunt welzijnswerkers via intervisie en casussen, bijvoorbeeld in de groep Bruggenbouwer. Momenteel gaat er veel aandacht naar ondersteuning in het kader van de huidige personeelskrapte (Project Op Niveau). Ze ondersteunt ook o.a. het platform 'Regio-overleg Thuislozen Brussel". Dankzij de contacten op het terrein, heeft ze een schakelfunctie tussen het werkveld en het beleidsvoorbereidende werk van Kenniscentrum WWZ.

Downloads 
Lees ook 

6 keer aan de slag met het HR-beleid van je organisatie

Agenda
Cover cahier Werken in welzijn en zorg in  Brussel

De welzijns- en zorgsector is een van de grootste op de Brusselse arbeidsmarkt. Dit cahier wil een hulpmiddel zijn voor iedereen die zich in Brussel inzet...

Kennis
Cover cahier Brusselse wegwijzer in welzijn en zorg en de bijhorende poster

Dit cahier wil een wegwijzer zijn om het Brusselse institutionele kluwen voor de sectoren zorg en welzijn te ontwarren.

Kennis
Welzijn
Wonen
Zorg

Met het project Op niveau: werken in welzijn en zorg in Brussel willen we de welzijnssector mee op de kaart zetten en zijn plaats laten innemen in het...

Kennis
Welzijn
Wonen
Zorg
Kijkstages Bij een ander

Hoe gaat het er op een ander aan toe? Kom het te weten dankzij de kijkstages

Welzijn
Zorg